Yhteistyöstä innovaatioita ja kestävyyttä​

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä – muutoksen edelläkävijöitä. Innokaupungit luovat kaupunkikehittäjille, yrityksille ja tutkijoille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää, tulla yhteen ja ideoida.

Innokaupunkien tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseutujen osaamista ja yhteistyötä, luoda kansainvälisen tason innovaatio- ja kokeiluympäristöjä ja uusia liiketoimintaekosysteemejä. Yhdessä luomme Suomesta maailman innovatiivisinta maata.

INNOKAUPUNGIT

Taustatietoa meistä

Valtio on solminut Innokaupunkien kanssa pitkäjänteiset sopimukset TKI-rahoituksen kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi.

Toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021–2027 kestävän kaupunkikehityksen rahoituksella.

Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan.

Mitä?

Kaupungit toimivat innovaatioiden ja yhteiskunnallisten ratkaisujen syntypaikkoina, käyttöönottajina ja hyödyntäjinä.

Kuka?

Innokaupungit käsittää kaikki suomalaiset yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungit. Tarvitsemme innovaatioiden tekijöitä, joiden yhteistyöllä voimme ratkaista globaalin kestävyyskriisin ja suomalaisen innovaatiojärjestelmän nykyisiä ja tulevia haasteita.

Miten?

Innokaupungeissa EU:n, valtion ja kaupunkien hankerahoitus ohjataan tarkkaan valikoituihin kohteisiin, kuten uusiin teknologioihin, vähähiilisyyteen ja korkeaan osaamiseen.

Tapahtumia ja ajankohtaista ympäri Suomea

Tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki Innokaupunkien toiminnasta ja innovaatioekosysteemeistä kiinnostuneet.

Teemat

Innokaupungit toteuttavat kehityshankkeita kestävän siirtymän, digitalisaation ja uusien teknologioiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin teemojen alla. Hankkeet ovat kaupunkien solmimien ekosysteemisopimusten mukaisia, ja niissä korostuu kaupunkien oma kärkiosaaminen.   

Lisäksi eri kaupunkien vahvuuksia halutaan tuoda yhteen vetovastuuteemoissa, jotka saavat erillistä rahoitusta. Vetovastuuhankkeita tarvitaan, jotta voidaan tukea osaamisalojen verkostoja ja kansainvälisesti kiinnostavien kokonaisuuksien syntymistä.

female carpenter in the workshop

KAUPUNGIT

16 ekosysteemisopimusta

Kaupungit toimivat alustoina osaamiselle, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle sekä tulevaisuuden kannalta tärkeille investoinneille. Toiminnan edistämiseksi kaupungit ovat solmineet valtion kanssa ekosysteemisopimukset. Klikkaa kaupunkeja kartalla!