Taustatietoa

Valtio on solminut Innokaupunkien kanssa pitkäjänteiset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi.

Innokaupungit käsittää kaikki suomalaiset yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungit.

Toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021–2027 kestävän kaupunkikehityksen rahoituksella. Hankkeilla vauhditetaan erityisesti vähähiilisyyttä, digitaalista teknologiaa ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita.

Innokaupungeissa kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan.

Pirkanmaan liitto koordinoi Innokaupunki-toimintaa yhteistyössä kaupunkien, maakuntien liittojen ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2021-2027. 

Toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö ja kansallinen ohjausryhmä sihteeristöineen. Kansallisessa ohjausryhmässä ovat mukana Business Finland, Suomen Akatemia, eri ministeriöt, kaupungit, korkeakoulut ja elinkeinoelämä.


Tutustu kaupunkeihin ja niiden kehittämisen kärkiin kaupunkien sivuilla.

Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin ja tilannekuvaan vaikuttavuussivulla.

Innokaupungit ja rahoittajat Rakennerahastot-sivustolla.

Ekosysteemisopimukset – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)