Rovaniemi

Innokaupunki Rovaniemen kehittämisen kärkiä ovat arktinen matkailu ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta.
revontulia ja talvinen joki
Rovaniemen kaupunki/ Jani Ylinampa

Rovaniemen kehittämisalueet on valittu yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän erityisasiantuntijoiden kanssa. Palvelumuotoilu, kansainvälisyys, uudet liiketoimintaekosysteemit ja kehittämisalustat sekä osaamisen vahvistaminen ovat kehittämistoiminnan ytimessä.

Tavoitteena on tehdä lappilaisista matkailuyrityksistä johtavia digitaalisen markkinoinnin osaajia ja matkailukeskuksista pitkälti hiilineutraaleja vuoteen 2027 mennessä. Sustainable Travel Finland -sertifikaatin saaminen Rovaniemelle ja moneen muuhun Lapin matkailukeskukseen on yksi tavoitteista.

Rovaniemen matkailun kestävän kehityksen ohjelmassa huomioidaan ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden lisäksi asukkaiden tarpeet ja ympärivuotinen matkailun kehittäminen. Käynnissä on jo kansainvälisiä matkailuhankkeita.

Lapin materiaalipankki / Simo Vilhunen

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa nähdään potentiaalia uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymiseen toimintaympäristössä, jonka erityispiirteitä ovat arktiset olosuhteet, pitkät välimatkat, ikääntyvä väestö sekä pieni väestöntiheys.

Hyvinvointipalveluiden ja etäisyyksien hallinnan tavoitekokonaisuudessa edistetään terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevia ratkaisuja pitkien etäisyyksien yhteisöissä hyödyntämällä teknologia-avusteiset palveluratkaisut (etähoito ja -kuntoutus) sekä sosiaalisten innovaatioiden mahdollisuudet.

Innokaupunki Rovaniemi (rovaniemi.fi)
Rovaniemen ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö, Pirjo Kutinlahti pirjo.kutinlahti@rovaniemi.fi, puh. 040 4837974