Teemat

Innokaupungit toteuttavat kehityshankkeita kestävän siirtymän, digitalisaation ja muiden uusien teknologioiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin teemojen alla. Hankkeet ovat kaupunkien solmimien ekosysteemisopimusten mukaisia, ja niissä korostuu kaupunkien oma kärkiosaaminen. Tutustu kaupunkien kehittämisen kärkiin kaupunkien sivuilla.

Vetovastuuteemat

Kärkiosaamisen lisäksi kaupunkien vahvuuksia halutaan tuoda yhteen vetovastuuteemoissa eli vetovastuuhankkeissa, jotka saavat erillistä rahoitusta. Vetovastuuhankkeita tarvitaan, jotta voidaan tukea osaamisalojen verkostoja ja kansainvälisesti kiinnostavien kokonaisuuksien syntymistä: temaattinen yhteistyö tuo kaupunkien voimavaroja yhteen ja edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja kansainvälistä yhteistyötä, kuten kansainvälisiä yhteishankkeita ja investointeja.

Vuonna 2023 aloitti ensimmäiset kuusi Innokaupunkien vetovastuuhanketta. Lisätietoa rahoituksesta.