Tampere

Innokaupunki Tampereen  kehittämisen kärkiä ovat sustainable industry X (SIX), rakennukset, energia ja infrastruktuuri sekä digitaaliset terveysratkaisut.
Sustainable industry X (SIX)

Tavoitteena on teknologinen edelläkävijyys, TKI-toiminnan vahvistuminen ja alan houkuttelevuuden ja osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen. Toimenpiteisiin lukeutuvat laajan kansallisen verkoston ja tiekartan kehittäminen ja jalkauttaminen sekä kansallisen älykkäiden koneiden ekosysteemin nostaminen kansainväliseksi kärjeksi.

Rakennukset, energia ja infrastruktuuri

Hiedanrannassa kehitetään kestävän rakennetun kaupunkiympäristön innovaatiokeskittymiä. Energia-, rakennus- ja ICT-sektoreita yhdistävän tutkimus- ja yritysryppään synnyttämisellä tavoitellaan kunnianhimoisia, hiilinegatiivisia kaupunginosatason toteutuksia.

Digitaaliset terveysratkaisut

Tampereella on monipuolinen terveysalan tutkimus-, kehitys ja testausympäristö sekä suuri terveysteknologian ja biotieteiden liiketoimintaekosysteemi. Kehitetään terveysdatan potentiaalin hyödyntämistä ja innovaatioiden kaupallistamista.

Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen Tampereen kasvuekosysteemeissä kytketään osaksi AuroraAI-ohjelman toteutusta. Ohjelmalla luodaan tekoälyä hyödyntäen edellytyksiä ihmiskeskeiselle toiminnalle. TKI-alustat toimivat yhtenä välineenä globaaleihin osaajakeskittymiin suuntautuvassa markkinoinnissa.

Tampereen ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:
Aluekehityspäällikkö Jukka Järvinen, Jukka.Jarvinen@tampere.fi,
Erityisasiantuntija Monna Salmi monna.salmi@tampere.fi, p. 041 730 5606