Jyväskylä

Innokaupunki Jyväskylän kehittämisen kärkiä ovat liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus.
Ihmisiä lenkillä pururadalla.

Visiona on luoda liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin kasvuliiketoiminnalle parempia edellytyksiä Suomessa sekä ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja edistää ihmiskunnan hyvinvointia. Alan toimijoita kytketään vaikuttavaan kansainväliseen arvoverkostoon ja hyvinvoinnin ajatusjohtajuus ankkuroidaan Suomeen.

Jyväskylään syntyy vuoteen 2027 mennessä liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin fyysinen ja digitaalinen kokeilu- ja innovaatioympäristö, jota vahvistetaan innovaatioiden kaupallistamista tukevilla kehittämistoimilla sekä innovatiivisten julkisten hankintojen avulla.

Kestävä kaupunkikehittäminen – Ekosysteemisopimus | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi) 

Jyväskylän ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Nina Rautiainen , innovaatioekosysteemityö ja kasvuliiketoiminta
nina.rautiainen@jyvaskyla.fi, 050 4137 028
Elinkeinojohtaja Anne Sandelin anne.sandelin@jyvaskyla.fi, puh. 0405819958