Jyväskylä

Innokaupunki Jyväskylän ekosysteemityön kärkialoja ovat liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus. Näiden kärkialojen kehitystä tukee Jyväskylän alueen vahva ICT-toimiala ja kyberturvallisuusosaaminen.
HHub – liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi


Visiona on luoda liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin kasvuliiketoiminnalle parempia edellytyksiä Suomessa sekä ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja edistää ihmiskunnan hyvinvointia. Alan toimijoita kytketään vaikuttavaan kansainväliseen arvoverkostoon ja hyvinvoinnin ajatusjohtajuus ankkuroidaan Suomeen. HHub on liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin innovaatioekosysteemi, joka tuo yhteen liikunnan, suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tutkimuksen, yritykset, osaajat ja sijoittajat. Hhub tukee kokonaisvaltaisesti ihmisen suorituskykyä ja hyvinvointia. Ideologiamme perustuu ennaltaehkäisevään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä suorituskyvyn optimointiin. Yhdessä kumppaneiden ja verkoston kanssa luomme edellytyksiä entistä merkittävämmälle tutkimuslähtöiselle liiketoiminnalle sekä kasvun vauhdittamiselle.

Lue lisää HHubin sivuilta ja seuraa verkostoa LinkedInissä


Sport Suomi -vetovastuu verkosto, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti

Jyväskylä vetää Sport Suomi -vetovastuuhanketta yhdessä Lahden ja Kuopion kaupunkien kanssa. Lue lisää täältä.

Uudistuvan teollisuuden innovaatioverkosto

Uudistuvan teollisuuden innovaatioverkosto on teollisuuden yritysten ja korkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka avaa ovet uudistumiseen ja kasvuun. Se on uutta luova alueen huippuosaamiseen pohjautuva synergiakeskittymä, joka tuo yhteen alan ihmiset ja osaamisen ja synnyttää yhteistyötä, jossa kaikki voittavat.

Verkoston tavoitteena on kiihdyttää teollisuuden yritysten kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja innovaatiokyvykkyyttä paikallisesti ja kansallisesti. Keski-Suomen uudistuvan teollisuuden verkostossa liityt osaksi edelläkävijöiden joukkoa ja löydät oikeat kumppanit ja osaamisen menestymiseen. Rohkea ajattelu, maailmanluokan huippuosaaminen ja ennakkoluuloton yhteistyö tekevät meistä yhteisön, joka rakentaa kestävää huomista meille kaikille – yhdessä.

Jyväskylä on mukana kansallisessa SIXNET-verkostossa, joka kokoaa eri teollisuusalueiden kaupunkitoimijat yhteen edistäen ylialueellista yhteistyötä teollisuuden kestävyyden vauhdittamiseksi.


Lisää Jyväskylän kaupungin innovaatioekosysteemityöstä ja käynnissä olevista hankkeista täältä:

Kestävä kaupunkikehittäminen – Ekosysteemisopimus | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi) 

Jyväskylän ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:
Ohjelmapäällikkö Nina Rautiainen, innovaatioekosysteemityö ja kasvuliiketoiminta
nina.rautiainen@jyvaskyla.fi, 050 4137 028
Elinkeinojohtaja Anne Sandelin anne.sandelin@jyvaskyla.fi, puh. 0405819958