Vaasa

Vaasan  kehittämisen kärkiä ovat kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät.

Vaasan energiateknologiaklusteri on vahvasti vientipainotteinen ja vientimyynti kattaa jopa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologiaviennistä. Vaasan kaupungin ja seudun tavoitteena on pysyä Euroopan tasolla merkittävänä energiateknologian innovaatiokeskittymänä ja kasvattaa edelleen painoarvoaan vuoteen 2030 mennessä.

Vaasan kaupunki on myös sitoutunut tavoitteeseen pyrkiä hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa ja uusien teknologioiden ja ratkaisujen pilotointia ja käyttöönottoa.

Ekosysteemisopimuksen puitteissa keskitytään erityisesti innovaatioekosysteemin kehittämiseen, Invest In ja järjestelmätason vientitoimintoihin, digitalisaatioon ja kiertotalouteen sekä osaajiin ja osaamisen kehittämiseen.

EnergyVaasa-ekosysteemin kärkiosaamista ovat älykkäät sähköverkot, meriteollisuuden ratkaisut, kestävä energiantuotanto, energiatehokkuus ja energian varastointi.

Innokaupunki Vaasa (vaasa.fi)

Vaasan ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:

Strategia- ja hankesuunnittelija Maria Backman, maria.backman@vaasa.fi, puh. 040 5541900