Joensuu

Innokaupunki Joensuun kehittämisen kärkiä ovat metsäbiotalous ja fotoniikka.
Metsäbiotalous

Joensuun seudun vahva osaaminen ja kehittämispotentiaali biotaloudessa painottuu erityisesti metsäbiotalouteen. Uusien innovaatioiden keskiössä ovat kiertotalous ja metsän tuomat mahdollisuudet kokonaisuutena.

Syyskuussa 2023 julkaistussa Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelmassa merkittävimmiksi kilpailutekijöiksi on nimetty metsäalan läpileikkaava koulutus ja tutkimus sekä elinvoimaiset metsät ja monipuolinen yritystoiminta. Myös älykäs metsätalous sekä yhdessä tekeminen ja verkostot ovat ohjelmassa tunnistettuja kilpailutekijöitä. Euroopan metsäinstituutin EFI:n pääkonttori on toiminut Joensuussa jo 30 vuotta, ja alueella on metsäbiotalouden alalla noin 600 yritystä. Joensuun metsäbiotalousklusteri tarjoaa noin 6000 työpaikkaa, joista 600 asiantuntija- ja kehitystehtävissä. Metsäalan osaajia koulutetaan kolmella eri koulutustasolla käytännön metsäammattilaisista tohtoreihin. Ekosysteemisopimuksen tavoitteena on entisestään tiivistää yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä.

Alueen yritysten huippuosaaminen keskittyy erityisesti metsien kestävään käyttöön, jonka kehittämistä tuetaan esimerkiksi uusien teknologioiden, digitalisaation ja fotoniikan avulla. Joensuulainen metsäosaaminen tuottaa ratkaisuja muun muassa metsätiedon hankintaan, metsävarojen hallintaan, metsäpalojen ennaltaehkäisyyn sekä metsäpohjaisten materiaalien hyödyntämiseen. Myös metsä- ja puutuoteteollisuus sekä kone- ja laitevalmistus ovat merkittävä osa alueen metsäbiotalouden klusteria. Uutta kasvua haetaan esimerkiksi kosmetiikkaan ja elintarviketeollisuuteen kehitettävistä luontopohjaisista ratkaisuista ja metsien virkistyskäytöstä.

Lue lisää:
Forest Joensuu -verkosto
Euroopan metsäpääkaupunki Joensuu
Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelma

Business Joensuun palvelut metsäbiotalouden toimijalle

Fotoniikka

Joensuu on yksi Euroopan johtavista fotoniikkakeskuksista ja nopeasti kasvavan alan potentiaali alueelle on merkittävä. Alueen fotoniikan erityisosaaminen keskittyy mikro- ja nanofotoniikkaan sekä hyperspektrikuvantamiseen, joiden sovelluksia hyödynnetään esimerkiksi lisätyn todellisuuden näytöissä sekä erilaisissa mobiililaitteissa.

Joensuuhun on syntynyt merkittävä fotoniikkatoimijoiden keskittymä. Euroopan optiikan seuran sekä Photonics Finlandin pääkonttorit sijaitsevat Joensuussa. Itä-Suomen yliopiston kampuksella sijaitseva Photonics Center Oy palvelee fotoniikka-alan yrityksiä tuotekehityksessä ja markkinoille sijoittumisessa. Joensuussa toimii myös Itä-Suomen yliopiston fotoniikan tutkimuskeskus, joka kuuluu Suomen Akatemian PREIN-lippulaivaan. Fotoniikan tutkimusta on Joensuussa tehty jo vuodesta 1970 alkaen. Karelia-ammattikorkeakoulun tiloissa on korkeatasoinen fotoniikan erityisvaatimuksiin vastaava tarkkuuslaboratorio.

Lue lisää:

Business Joensuun palvelut fotoniikan toimijalle

Painopistealojen kehittäminen

Painopistealojen kehitystä ohjataan Photonics Joensuu ja Forest Joensuu -verkostoissa. Verkostojen käytännön toimintaa ohjaa ekosysteemisopimuksen toimenpiteenä perustettavaan Elinkeinoallianssiin kuuluva Innovation Joensuu -työryhmä. Joensuun kaupungin lisäksi ekosysteemisopimuksen käytännön toimenpiteiden toteuttajia ovat alueelliset yhteistyökumppanit; Business Joensuu, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus.

Tutustu Innokaupunki Joensuuhun (joensuu.fi)

Joensuun ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:
Kansliapäällikkö Jenni Jokela, jenni.jokela@joensuu.fi, puh. 050 380 3552
Palvelujohtaja Pauliina Pikkujämsä, pauliina.pikkujamsa@businessjoensuu.fi, puh. 040 743 4362