Oulu

Innokaupunki Oulun kehittämisen kärkiä ovat kaupunkien digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa, digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut sekä kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut.

Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa

Tavoitteena on kehittää kuntalaisten ja yritysten jokapäiväisiin tarpeisiin digitaalisia ratkaisuja ja monistettavia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Kaupunki ja muut allianssikumppanit tukevat ja nopeuttavat kehitystä tarjoamalla pilotointi- ja kaupunki-kehitysympäristöjä. Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa tarkoittaa Oulussa mm. metacityä, tulevaisuuden tietoverkkoja, data-avaruuksia ja autonomisia laitteita ja ajoneuvoja.

Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut

Tavoitteena on rakentaa Oulusta vuoteen 2027 mennessä vetovoimainen virtuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden innovointi‑, tutkimus‑, testaus- ja kehitysympäristö, joka on vahvasti verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti. Tulevaisuuden terveysteknologian ja palveluiden kehitystä kiihdytetään ainutlaatuisissa puitteissa hyödyntäen ja soveltaen 5G- ja myöhemmin tulevaisuudessa myös 6G-huippututkimuksen tuloksia sekä älykkäitä digiterveys – ja dataratkaisuja.

Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut

Kiertotalouden edistämisessä tuotanto ja kulutus perustuvat yhä enemmän vastuullisiin raaka-aineisiin ja uusiutuvaan energiaan sekä palveluihin omistamisen sijaan. Oulussa pureudutaan erityisesti uuden sukupolven energiatuotteisiin ja -palveluihin, jäte- ja sivuvirtojen uusiin ratkaisuihin, hiilineutraaliin teräkseen, vetytalouteen ja vesiosaamiseen.

Lisäksi Oulussa tuetaan vahvasti OIA:n kohdealoihin pohjautuvan liiketoiminnan kasvua mm. yritysekosysteemi- ja ennakointipalveluilla, jatkuvan oppimisen palveluilla sekä aktiivisella startup-toiminnalla.

Oulun innovaatioallianssi (oulu.fi)
Oulun ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:

Ohjelmapäällikkö Maria Vuorensola maria.vuorensola@businessoulu.com 040 760 1288