Vaikuttavuus

Yhteinen vaikuttavuusmalli

Innokaupunkien yhteisen vaikuttavuusmallin avulla voimme seurata kehittämistyön vaikutuksia ja toimivuutta sekä ymmärtää paremmin suuntaa, jota kohti olemme matkalla. Vaikuttavuusmalli auttaa hahmottamaan innovaatioekosystemien monimutkaisia syy-yhteyksiä sekä kokonaisvaltaista muutoksen arviointia.

Vaikuttavuusmallin kehittämistä on tehty haastatteluin, työpajoissa, vaikuttavuusklinikoilla, kyselytiedolla ja muissa vuorovaikutuksen hetkissä. Tukenamme on ollut VTT:n asiantuntijatiimi. Viimeistelty vaikuttavuusmalli sekä tulevaisuustutka julkaistaan mallin käyttöohjeiden kera tällä sivulla loppuvuodesta 2023.

Tilannekuva

Innokaupunkien tilannekuva seuraa ekosysteemisopimusten toteuttamisen etenemistä. Tietonäkymät kuvaavat mm. hankehakujen etenemistä, käynnistyneitä hankkeita sekä ekosysteemitoiminnan kokonaisuutta.

OHJE: Siirtymä eri näkymien välillä tapahtuu keskellä alhaalla olevan sivuvalinnan avulla. Osalla sivuista näkymää saa muutettua esimerkiksi lukumäärien ja rahoitusmäärien välillä painikkeiden avulla. Raporttinäkymän saa suurennettua koko näytön kokoiseksi oikeasta alakulmasta.

Tietolähde: Eura 2021 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä.
Hanketiedot ovat saatavissa julkisesti myös Eura2021-hanketietopalvelusta.