Vaikuttavuus

Tilannekuva

Innokaupunkien tilannekuva seuraa ekosysteemisopimusten toteuttamisen etenemistä. Tietonäkymät kuvaavat mm. kestävän kaupunkikehittämisen hankehakujen etenemistä, käynnistyneitä hankkeita sekä ekosysteemitoiminnan kokonaisuutta. Ekosysteemisopimuksen teemoja toteutetaan osin myös muulla rahoituksella tehtävän toiminnan kautta, joka ei vielä tule ilmi tässä.

OHJE: Siirtymä eri näkymien välillä tapahtuu keskellä alhaalla olevan sivuvalinnan avulla. Osalla sivuista näkymää saa muutettua esimerkiksi lukumäärien ja rahoitusmäärien välillä painikkeiden avulla. Pitämällä kursoria hetken paikoillaan hankkeiden ja kaupunkien päällä voit myös porautua suoraan tarkempiin tietoihin. Raporttinäkymän saa suurennettua koko näytön kokoiseksi oikeasta alakulmasta.

Tietolähde: Eura 2021 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä.
Hanketiedot ovat saatavissa julkisesti myös Eura2021-hanketietopalvelusta.

Yhteinen vaikuttavuusmalli

Innokaupunkien yhteisen vaikuttavuusmallin avulla voimme seurata kehittämistyön vaikutuksia ja toimivuutta sekä ymmärtää paremmin suuntaa, jota kohti olemme matkalla. Vaikuttavuusmalli auttaa hahmottamaan innovaatioekosystemien monimutkaisia syy-yhteyksiä sekä kokonaisvaltaista muutoksen arviointia.

Vaikuttavuusmallin kehittämistä on tehty haastatteluin, työpajoissa, vaikuttavuusklinikoilla, kyselytiedolla ja muissa vuorovaikutuksen hetkissä. Tukenamme on ollut VTT:n asiantuntijatiimi.

Future Radar -kaupunkitrendien tulevaisuustutka

VTT:n Future Radar -menetelmä tuottaa ymmärrystä menneillään olevista ja tulevista muutoksista, mahdollistaa uusien kasvu- ja kehitysmahdollisuuksien tunnistamisen, antaa suuntaa innovaatiotoiminnalle ja auttaa ohjaamaan investointeja.

Kaupungit voivat hyödyntää tulevaisuustutkaa ennakoidessaan kaupunkiympäristön ajankohtaisten trendien merkitystä ekosysteemien kehittämisessä.