Pääkaupunkiseutu -HEVi

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki+Espoo+Vantaa Innovations – HEVi) on neljä kehittämisen kärkeä: älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut, hyvinvointi ja terveysteknologia, uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut sekä uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen.
Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut

Kehitetään kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä älykkäitä ja kestäviä kaupunkiratkaisuja sekä vahvistetaan innovaatio- ja osaamiskeskittymiä. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita ja ratkaisuja, jotka tukevat kaupunkeja saavuttamaan kunnianhimoisia päästövähennyksiä ja avaavat samalla yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointi ja terveysteknologia

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat yhdessä kumppaneidensa kanssa kehittäneet hyvinvointiin, terveyteen ja terveysteknologiaan liittyviä kehitys- ja kokeiluympäristöjä sekä alkuvaiheen yritystoimintaa tukevia palveluita. Uudet aloitteet sovitetaan osaksi olemassa olevaa toimintaa ja kehittämishankkeet voidaan kytkeä monipuolisesti kaupunkien eri palveluihin, jotka toimivat kehitys- ja kokeiluympäristöinä.

Uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut

Pääkaupunkiseudulla on kehitetty kouluihin ja muihin oppimisympäristöihin kytkeytyviä kehitys- ja kokeiluympäristöjä, jotka tukevat alan yritysten TKI-toimintaa. Teemassa tuetaan kaupunkien ja muiden toimijoiden kehitys- ja kokeiluympäristöjä sekä uudenlaisten osaamisen digitaalisten ratkaisujen ja koulutukseen liittyvien käytäntöjen kehittämistä.

Yleisen ekosysteemien kehittämisen -kärjen tavoitteena on reagoida nouseviin trendeihin ja tukea sellaisten uusien kasvualojen ja klustereiden syntyä, joita on vaikea ennakoida. Ekosysteemien kehittämistyö auttaa reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Hevi – Helsinki+Espoo+Vantaa Innovations – HEVi on alusta maailmaa muuttaville innovaatioille ja uusille kasvuavauksille. (hevinnovations.fi)

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:

PKS: Saana Rantsi saana.rantsi@hel.fi, puh. 040 1699392
Helsinki:  Suvi Hänninen, suvi.hanninen@hel.fi, puh. 040 627 9213   
Vantaa:  Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo@vantaa.fi, puh. 040 5467418
Espoo: Reetta Jänis, reetta.janis@espoo.fi, puh. 040 551 9484