Kuopio

Innokaupunki Kuopion kehittämisen kärkiä ovat terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen.

Kuopion painopistealueissa korostuvat älykkäät digitaaliset ratkaisut, jotka hyödyntävät mm. data-analytiikkaa ja tekoälyä. Ytimessä on yksi Suomen monipuolisimmista kaupunkikehityskohteista, Kuopion Savilahti. Alueen kehittämisen kokonaisinvestointien määräksi arvioidaan 1,5–2 miljardia euroa v. 2030 mennessä. Kyse on uuden kaupunginosan luomisesta ja kehittämisestä, mutta myös kansainvälisesti tunnetusta huippuosaamisen keskittymästä.

Terveys- ja hyvinvointiteknologia

Terveys- ja hyvinvointiteknologian strategisen painopistealueen visiona on: ”Kuopion Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö älykkäille terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuille”. Tavoitteena on mahdollistaa terveydenhuollon muutosta kestävään ja ennaltaehkäisevään suuntaan sekä luoda älykkäiden ratkaisujen kehittämisellä merkittävää liiketoimintaa. Käynnistämisvaiheen toteuttaa Kuopio Health.

Vesiosaaminen

Vesiosaamisen ekosysteemisopimuksella luodaan edellytykset Savilahden alueen kehittymiseksi Suomen houkuttelevimmaksi vesialan kokeilu- ja innovaatioympäristöksi vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet kohdistuvat älykkäisiin vesihuollon ratkaisuihin sekä älykkäisiin talteenottoprosesseihin ja nollapäästötehtaisiin vesien käsittelyssä. Hankkeen toteuttaa Savonia Ammattikorkeakoulu ja sen koordinoima Kuopio Water Cluster.

Kuopion Innovaatioekosysteemisopimus   – Business Kuopio 

Kuopion ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:
Arto Holopainen, arto.holopainen@kuopio.fi, puh. 045 139 3996
Anu Häiväläinen, anu.haivalainen@kuopio.fi puh. 044 718 2036