Mikkeli

Innokaupunki Mikkelin  kehittämisen kärkenä on yhdyskuntavesien kiertotalous.

Kaupunkiin rakennetaan sinisen biotalouden osaamiskeskus – Blue Economy Mikkeli (BEM). Sen vahvuuksia ovat yhdyskuntavesien energiatehokas käsittely ja uusioveden tuotanto, arvokkaiden jakeiden erottaminen hyötykäyttöön ja haitta-aineiden kierron pysäyttäminen sekä lietteiden kestävä hyödyntäminen.

BEM-osaamiskeskuksen perustan luovat kaupungin uusi jätevedenpuhdistamolle ja sen TKI-tilat, LUT-yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminta sekä hyvin varustetut laboratoriot ja pilottilaitokset. BEM tulee tarjoamaan yrityksille mahdollisuuksia testata laitteitaan ja ratkaisujaan turvallisesti aidossa ja modernissa puhdistamoympäristössä ja luoda uutta liiketoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään vesihuollon digitalisaation edistämiseen.

Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskus on osa kaupungin strategista kiertotalouden kehittämisalustaa, EcoSairilaa, joka keskittyy yhdyskunnan jätevirtoihin. Kaupunki kumppaneineen tarjoaa alustan, jota yritykset hyödyntävät uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Osaamiskeskuksen visiona on kehittyä valtakunnallisesti tunnetuimmaksi ja kansainvälisesti merkittäväksi vesialan keskittymäksi, joka tuottaa ratkaisuja maailman vesiongelmiin.

Blue Economy Mikkeli (ecosairila.fi)

Innokaupunki Mikkeli (mikkeli.fi)

Mikkelin kaupungin ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:

 Projektipäällikkö Juha Kauppinen, juha.kauppinen@mikkeli.fi, puh. 040 162 6894