Materiaalipankki

Suosituksena on hyödyntää Innokaupunkien viestinnän materiaaleja kestävän kaupunkikehityksen rahoitusta saavissa hankkeissa.
Pakollinen osuus koskee EU-ohjeita ja EU-logoa.

Ohjeet ja vinkit
EU-ohjeet
Innokaupunkien ohjeet


Some-tunnisteet: #innokaupungit ja #innocities

Visuaaliset materiaalit
Esitykset
Innokaupunkien kaupunkivierailut
Vaikuttavuustyöpajat ja -klinikat
Muut esitykset