Rahoitus

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuus tukee yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja toteuttaa samalla EU:n tavoitteiden mukaista kestävää kaupunkikehittämistä.

Aluekehitysrahaston varoista 8 % on osoitettu kestävään kaupunkikehittämiseen EU:n ohjelmakaudella 2021-2027.

Hankerahoituksella tavoitellaan sekä kaupungeissa tapahtuvan osaamisen että kaupunkeja yhdistävän osaamisen vahvistamista ja kansainvälisesti kiinnostavien innovaatioalustojen kehittämistä.

Ekosysteemisopimukset

Rahoitettavat hankkeet perustuvat kaupunkien solmimiin ekosysteemisopimuksiin. Innokaupungit päättävät rahoitettavista hankkeista. Rahoituksen myöntämisestä vastaavat maakuntien liitot (Ks. kaupunkikohtaiset rahoittajat Rakennerahastot-sivulla).

Hakuilmoitukset julkaistaan EURA-järjestelmässä ja Rakennerahastot-sivustolla.

EU, valtio ja kaupungit rahoittavat yhdessä ekosysteemisopimusten toteuttamista ja hankkeet saavat rahoitusta pääosin Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelmasta. Valtaosa rahoituksesta on kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta ja muuta julkista rahoitusta, jota on käytettävissä yhteensä noin 150 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021−2027. Valtioneuvosto jakoi Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rahoitusta vuodelle 2024 yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa ekosysteemisopimusten toteuttamiseen.

Ekosysteemisopimusten tavoitteita tukemaan voidaan avata myös ESR+ tai JTF-hakuja.

Viimeisimmät rahoituspäätöksen saaneet hankkeet näkyvät Tilannekuvassa.

Tutustu myös:
Yksityinen rahoitus Innokaupunki-hankkeissa
Opas hakujen järjestämiseen

Vetovastuuteemat

Vetovastuuteemat ovat kaupunkien vahvuuksia yhdistäviä, kansallisesti kiinnostavia teemoja.

Vetovastuuteemojen mukaiset hankkeet vahvistavat kansallista osaamista sekä kehittämisalustojen ja hyvien käytäntöjen hyödyntämistä sekä edesauttavat kansainvälisesti kiinnostavien kokonaisuuksien syntymistä.

Toinen vetovastuuhankkeiden haku oli 2.4.-6.5.2024. Ensimmäinen rahoitushaku järjestettiin kesällä 2022. 

Vetovastuuhankkeiden rahoitusta välittää  Pirkanmaan liitto. 

Innovaatio- ja osaamisverkostot

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuuden alle kuuluu Innokaupunkien ekosysteemisopimusten lisäksi EAKR:n kansallinen innovaatio- ja osaamisverkostot -teema. Sen tarkoituksena on parantaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimijoiden valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ylialueellisia hankkeita, jotka tähtäävät innovaatioiden laajamittaiseen kaupallistamiseen. Mukana on innovaatio-, kehitys- ja investointihankkeita, joita toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman hankehaut ovat avoimia kaikille.

EU ja valtio rahoittavat Innovaatio- ja osaamisverkostojen kehittämistä noin 27 miljoonalla. Valtioneuvosto on jakanut noin 6,9 miljoonaa euroa valtakunnallisen innovaatiot ja osaaminen -verkoston toteuttamiseen.

Innovaatio- ja osaamisverkostojen syksyn 2023 haussa rahoitetaan valmisteluhankkeita varsinasta hakua varten. Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman seuraava haku aukeaa 15.4. ja se on auki 31.7.2024 saakka.

Innoverkostot – Nostetta tutkimus- ja yritysmaailman yhteistyöhön

SUD EU:ssa

Inforegio – Sustainable urban development (europa.eu)

European Urban Initiative | EUI (urban-initiative.eu)

URBACT – Homepage | urbact.eu