Turku

Turun  kehittämisen kärkiä ovat uudistuva teollisuus ja lifescience-ala.
Uudistuva teollisuus

Tech Campus -ekosysteemin toiminnan kivijalka perustuu neljän korkeakoulun, Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja ammattikorkeakoulu Novian, strategiseen tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön. Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy tukevat toimintaa.

Turun seutu on suomalaisen meriteollisuuden merkittävin tuotannollinen keskittymä. Turku on laajemminkin johtava teknologiateollisuuden keskittymä, jossa ennennäkemättömällä tavalla yhdistetään tekoälyä, robotiikkaa sekä automatisaatiota.

Turun seudun kiertotaloutta ja resurssiviisaita ratkaisuja kehitetään alueellisena yhteistyönä. Erityisenä kasvavana kärkenä ovat vetyyn liittyvät kehittämishankkeet. Seutu toimii myös veturina Suomeen rakentuvassa liikkumisen ekosysteemissä, jonka fokuksena on sähköistyminen.

Clean-kärkialalla alueen vahvuudet ovat akkujen kierrätyksessä, innovatiivisissa biotuotteissa ja biojalostuksessa (tekstiilit, bioraaka-aineet), meriteollisuuden ympäristöteknologiassa, energian kiertotalousratkaisuissa ja prosessiautomaatiossa sekä tietojärjestelmissä.

Life science -ala

Turku on Suomen life science -alan vahvin osaamiskeskittymä ja liiketoiminnan edelläkävijä. Alueen älykkään erikoistumisen painopisteitä ovat lääkekehitys, diagnostiikka ja terveysteknologia.

Alueen korkeakoulut muodostavat monialaisen terveys- ja sosiaalialan, biolääketieteen ja terveysteknologian ekosysteemin Health Campuksen, joka kehittää tutkimus-, opetus- ja innovaatiotoimintaa sekä liiketoimintaa edistääkseen väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Turun ekosysteemisopimus (tem.fi)

Yhteystiedot:

Yhteyspäällikkö Anna Kivinen, anna.kivinen@turku.fi puh. 040 652 9765