Materialbank

Europeiska unionens emblem ska finnas synligt på allt kommunikationsmaterial.

Instruktioner och tips
Visual material
Verkningsfullhetsmodell

Innostädernas verkningsfullhetsmodell (pdf)

Presentationer (fi/en) hittar du i materiaalipankki.