Teman

Innostäderna förenas av kompetensområden som främjar en industriell digigrön omställning och nya teknologiska innovationer, såsom välfärds- och hälsoteknologi. Läs om städernas utvecklingsspetsar på städernas sidor.

Teman med ledningsansvar

Utöver spetskompetens vill man föra samman olika städers styrkor i teman med ledningsansvar som finansieras separat. Projekt med ledningsansvar behövs för att kunna stödja kompetensområdesnätverk och uppkomsten av internationellt intressanta helheter: Det tematiska samarbetet sammanför städernas resurser och främjar spridningen av god praxis och internationellt samarbete, såsom gemensamma internationella projekt och investeringar.

År 2023 inleddes de Innostädernas sex första projekt med ledningsansvar. Ytterligare information om finansieringen.