Dubbel omställning för mobilaarbetsmaskiner (SIX-PoE)

Inom branschen för mobila arbetsmaskiner pågår en tilltagande omvandling mot grön och digital dubbel omställning. SIX Mobile Work Machine-klustret, framtidsfärdplanen som det skapar samt Platform of Excellence-plattformen bildar en omgivning där Finland kan utvecklas till ett föregångarland.

Plattformsmodellen som bredbasigt förenar aktörerna är ett nytt sätt att föra samman och skapa utmärkt, på nationell och global nivå relevant forskning och utbildning, som lockar nya investeringar, experter och aktörer, samt säkrar kontinuiteten för den finska arbetsmaskinsindustrins internationella framgång.

Projektgenomförare är Business Tampere och högskolestiftelsen i Tammerfors. Till projektets och PoE:s nationella kärnnätverk hör förutom Tammerfors också kompetensklustren i Villmanstrand, Åbo och Vasa. Till nätverket väljs också kompletterande aktörer.

Kontaktuppgifter:

Heini Wallander
Business Tampere
heini.wallander@businesstampere.com
p. 040 735 5177


Matti Vilkko
Tammerfors universitet
matti.vilkko@tuni.fi
p. 040 833 2830

Teman