Digiteknologi

Digital hälso- och välfärdsteknologi

Inom digital hälso- och välfärdsteknologi sker det snabba förändringar. Teknologier och marknader utvecklas med fart och skapar ett tryck på att ta i bruk nya digitala lösningar. Internationell nätverksbildning och stärkt samarbete är i Finland förutsättningar för att hinna med i utvecklingstakten.

Projektet skapar förutsättningar för att starta ett kompetensnätverk med långvarig resurstilldelning och påskyndar på så sätt delning av god praxis och erfarenheter, skapande av internationellt finansierade gemensamma projekt samt ökning av gränsöverskridande forsknings-, utvecklings- och innovationsinvesteringar.

Projektet samlar ihop för företagen betydelsefulla stödtjänster, som i synnerhet motsvarar företagens behov av lösningar då det gäller produktutveckling och marknadslansering. Digitala lösningar kan vara till exempel mobila tillämpningar, digital terapi, distansteknologier, produkter baserade på AI-algoritmer, VR-glasögon och robotik.

Under Uleåborgs ledningsansvar är det fem regioner (Uleåborg, huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo och Kuopio) som skapar en gemensam verksamhetsmodell, med vilken forsknings- och innovationsverksamheten inom temat stärks. Projektet genomförs av Uleåborgs universitet, yrkeshögskolan i Uleåborg, yrkeshögskolan i Åbo, högskolestiftelsen i Tammerfors, Kuopio Health och Helsinki Partners Oy.

Kontaktuppgifter:
Projectchef Veera Virta,
veera.virta@oulu.fi
503409870

Ansvarig chefJarmo Reponen
jarmo.reponen@oulu.fi
0405412718

Teman