Städerna med i fotonikutvecklingen – synergistöd till företag för forskning och internationalisering

Som teknologisk omvälvning under 2000-talet motsvarar fotoniken elektroniken under 1900-talet. Branschen utvecklas på olika håll i Finland, vilket förutsätter att synergieffekterna förbättras mellan aktörerna.

Inom fotoniken produceras, behandlas och observeras ljus på olika sätt och olika tillämpningsområden, såsom inom laserteknik, linsteknologi, kamerasystem med mera. Tillämpningsmöjligheternas omfattning är oerhörd. I vardagen ingår fotonik till exempel i optisk fiber och solceller.

Finland är ett av Europas ledande innovationsländer inom fotonik och antalet branschföretag är störst i förhållande till invånarantalet. Många innovationer som baserar sig på fotonik ger svar på globala utmaningar.

– I Finland har företagen och forskningsinstituten fina nätverk och samarbete inom fotonik, men inte ännu tillräckligt. Vi saknar samarbete mellan städerna, som behövs för effektivare användning av infrastrukturen och för att locka företag till Finland. Ensamma är aktörerna alltför små, men på hela Finlands nivå är vi mycket konkurrenskraftiga, berättar utvecklingschef Juha Purmonen från Business Joensuu.

Joensuu, Uleåborg, Esbo och Tammerfors har börjat bygga ett nätverk, som stöder branschföretagens, forskningens och experternas synergieffekter och förbättrad nationell välkändhet.

Joensuus specialkompetens inom fotonik utgörs av skogsbioteknik, Uleåborgs av hälsoteknologi och Tammerfors av cirkulär ekonomi.


Mera investeringar till Finland


Business Joensuu ansvarar för bygget av ett nationellt samarbetsnätverk och utvecklingen av gemensam kommunikation. Dessutom finns på arbetsschemat att hämta internationella investeringar till Finland.

– Med hjälp av stadsnätverkets stöd kan vi på bred bas erbjuda hela Finlands kompetens till internationella företag, konstaterar Purmonen.

Man vill förbättra informationsförmedlingen och börjar med att intervjua drygt 30 företag som redan verkar i Finland.

– Vi har en uppfattning om vad allt som ska göras, men genom intervjuerna söker vi bekräftelse och komplettering till planerna. I arbetet utnyttjar vi Photonics Finland-nätverket och Finlands Akademis åttaåriga PREIN-flaggskeppsprojekt, säger Purmonen.

Teknologiska forskningscentret VTT Oy ansvarar för färdplanen gällande utnyttjande av infrastruktur städerna emellan, vilket stöder branschföretagens produktutvecklings- och tillverkningsbehov.

Business Tampere ansvarar för utvecklingsarbetet gällande internationella nätverk. Gemensamma budskap om den finländska kompetensen stärker landets synlighet och tillväxtföretagens välkändhet.

Enligt Purmonen infaller bygget av stadsekosystemet inom fotonik lämpligt samtidigt med pilotprojektet mellan Finland och Europa kring chips.

– Chips Act-funktioner utvecklas både i Esbo, Tammerfors, Uleåborg och Joensuu.
Fotonikens tillväxttakt är anmärkningsvärd i Finland.

– I projektet med ledningsansvar i fotonikstadsekosystemet ser man till att tillväxten också fortsätter.


Bild: Photonics Finland, Tuukka Pakarinen

Projekt med ledningsansvar inom fotonik

• Genomförandetid: 01.01.2023-31.03.2025
• Totala kostnader: 358 713 €
• Eruf-stöd och statligt stöd: 269 035 €

Kontaktuppgifter:

Juha Purmonen
Utvecklingschef, Business Joensuu
juha.purmonen@photonics.fi
050 354 3832

Christina Liedert
Research Team Leader, VTT Oulu
christina.liedert@vtt.fi
040 513 3894

Mika Kolari
Kundrelationsansvarig, EU-finansiering, Business Tampere
mika.kolari@businesstampere.com
040 505 7464


Innostäderna fick år 2022 två miljoner euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för överregionala teman med ledningsansvar. Innostäderna genomför med stöd av EU hållbar stadsutveckling i Finland.

Fotonik är ett av Innostädernas teman med ledningsansvar. Det tematiska samarbetet sammanför städernas resurser och främjar spridningen av god praxis och internationellt samarbete och investeringar. Innostäderna stöder innovationer, tillämpad forskning och experiment. Innostäderna finns till för att skapa möjligheter för människor, företag och andra organisationer att utvecklas och att utveckla, att komma samman och kläcka idéer.