Batterikemi

Finland strävar efter välkändhet i världsklass som expert inom batterikemi.  Kompetens och samarbete behövs nationellt och internationellt i synnerhet för att klimatneutral elproduktion ska förverkligas.

Innovationer inom batterikemin behövs bland annat för att förbättra batteriernas drifttid, lösa råvarutillgången samt utveckla lagringen av el.

Projektet med ledningsansvar inom batterikemi baserar sig på den nationella batteristrategin 2025. 
Mål enligt den nationella batteristrategin  är att bredda kompetensen, främja ansvarsfullheten och ge fart åt konkurrenskraften. Finland vill vara en internationellt ansedd expert i värdekedjan inom batterikemi. 

Att den inhemska batterikemikompetensen förs samman ökar tillväxtmöjligheterna i hemlandet och öppnar dörrar till internationellt samarbete. Mål enligt den nationella batteristrategin  är att bredda kompetensen, främja ansvarsfullheten och ge fart åt konkurrenskraften. 

Projektet genomförs av Karleby stad tillsammans med Karleby universitetscenter Chydenius som hör till Uleåborgs universitet, yrkeshögskolan Centria och Mellersta Österbottens utbildningskoncern.

Samarbetsstäder i projektet med ledningsansvar inom batterikemi är Karleby, Vasa, Björneborg, Åbo, Villmanstrand, Jyväskylä och Kuopio. 

Projektet förs vidare med hjälp av tre åtgärdshelheter:

  1. stärkande av spetskompetensen inom internationell batterikemi samt ökning av effekter och synlighet
  2. stärkande och marknadsföring av nationell och regional kompetens
  3. industriella tjänstekoncept i batterikemins värdekedja

Kontaktuppgifter

Hannu-Pekka Pukema
Projektchef, Karleby stad
Hannu-Pekka.Pukema@kokkola.fi
040 8065912

Teman