Grön elektrifiering

Grön elektrifiering, green electrification, innebär att energikällor som får sin drivkraft ur fossila källor ersätts med förnybara alternativ såsom el.

Med hjälp av grön elektrifiering-projektet vill man påskynda informationsöverföringen mellan forskning,
affärsverksamhet, lagstiftning och finansiering vetenskapsbaserat. Åtgärder för att grön elektrifiering ska expandera är att forskningsteman för grön elektrifiering definieras, finansieringsrisken på grund av ovisshet sänks, information delas mellan städer och andra parter och internationellt nätverkande främjas.

Samarbetsstäder i planeringen av projektet är Uleåborg, Vasa, Jyväskylä och Joensuu samt Karleby och Brahestad. Projektet förverkligas av tekniska universitetet LUT i Villmanstrand-Lahtis och Uleåborgs universitet.

Kontaktuppgifter

Eeva Lähdesmäki,
Projektchef, LUT-Universität
eeva.lahdesmaki@lut.fi
050 3326793

Teman