Bakgrunds­information

Staten har ingått långsiktiga avtal med Innostäderna om inriktning av offentlig och privat FUI-finansiering för att stärka globalt konkurrenskraftiga ekosystem.

Innostäderna omfattar alla finländska universitets- och universitetscenterstäder.

Genomförandet sker i huvudsak med resurser för hållbar stadsutveckling under EU:s programperiod 2021-2027. Genom projekten påskyndas i synnerhet klimatneutralitet, digital teknologi och innovationer som främjar välfärd.
I Innostäderna utvecklar man ekosystem för innovationsverksamhet, det vill säga täta samarbetsnätverk, stärker kompetensspetsar samt ökar FUI-verksamhetens effekter. Samtidigt samlas forskning och nätverk som utnyttjar den till större kompetenskluster, där olika aktörer kompletterar varandra.

Birkalands förbund koordinerar Innostädernas verksamhet i samarbete med städerna, landskapsförbunden och arbets- och näringsministeriet under åren 2021-2027.

Verksamheten styrs av arbets- och näringsministeriet och den nationella styrgruppen och dess sekretariat. I den nationella styrgruppen deltar Business Finland, Finlands Akademi, olika ministerier, städer, högskolor och näringslivet.

Bekanta dig med städerna och deras utvecklingsspetsar på städernas sidor.

Innostäder och finansiärer under Strukturfonder: Hållbar stadsutveckling | Strukturfonder (rakennerahastot.fi)

Ekosystemavtal (på finska tem.fi)