Idrott och välfärd (Sport Finland)

Idrott och välfärd är starkt växande branscher, som drar nytta av möjligheterna som digitalisering och nya teknologier erbjuder. Sport Finland-nätverkets mål är att göra Finland till ett internationellt känt innovationsland för idrott och välfärd.

I ledningsansvarsprojektet Sport Finland bildar städerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio ett kompetensnätverk, där idrotts-, sport- och välfärdsbranschernas affärsverksamhetsförutsättningar och forsknings- och innovationsverksamhet stärks. Andra samarbetsstäder är Helsingfors och Rovaniemi.

Sport Finland -nätverk (på finska/engelska hhub.fi)

Kontaktuppgifter:

Alisa Heikkinen
Projektchef, Sport Finland -nätverk
Jyväskylä
+358 406753066
alisa.heikkinen@jyvaskyla.fi

Juha-Matti Haapsaari
Projektchef, Sport Finland -nätverk
Lahti
+358 44 482 6904
juhamatti.haapsaari@lahti.fi

Hanna Hahl
Projektchef, Sport Finland -nätverk
Kuopio
044 718 2521
hanna.hahl@kuopio.fi

Teman