Fotonik

Fotonik är ett vetenskapligt och tekniskt område, där teknologi som anknyter till synligt ljus och även annan elektromagnetisk strålning behandlas. En vetenskaps- och teknologibransch som fokuserar på produktion, behandling och observation av ljus och som erbjuder lösningar på flera globala utmaningar i den närmaste framtiden.

Finland har stigit till ett av de ledande länderna i Europa när det gäller fotonikutveckling och innovativitet. Inhemsk kompetens finns bland annat inom avbildning, mikro- och nanofotonik samt XR-teknologi.

Joensuu, Uleåborg och Tammerfors bildar Innostäders stadsekosystem inom fotonik. Stadsnätverket stöder branschföretagens tillväxt, nätverkande internationellt och lockar investeringar till Finland.

Genomförare av ledningsansvarsprojektet inom fotonik är Business Joensuu, Business Tampere och VTT Oulu.

Kontaktuppgifter:

Juha Purmonen
Utvecklingschef, Business Joensuu
juha.purmonen@photonics.fi
050 354 3832

Christina Liedert
Research Team Leader, VTT Oulu
christina.liedert@vtt.fi
040 513 389

Mika Kolari
Business Tampere
mika.kolari@businesstampere.com
040 505 7464

Teman