Kontaktuppgifter

Birkalands förbund koordinerar hållbar stadsutveckling i Finland i samarbete med städer och landskapsförbund, arbets- och näringsministeriet under åren 2021–2027.

Riina Niemi

Utvecklingschef 040 7080 178 riina.niemi@pirkanmaa.fi

Ari Kurlin Niiniaho

Nulägesbild och effektivitet 044 4222 036 ari.kurlin-niiniaho@pirkanmaa.fi

Milja Mansukoski

Kommunikation 044 422 2008 milja.mansukoski@pirkanmaa.fi

Arbets- och näringsministeriet

Specialsakkunnig Olli Voutilainen
029 506 4919,
olli.voutilainen@gov.fi
Konsultativ tjänsteman Mika Pikkarainen
029 506 3622
mika.pikkarainen@gov.fi