Digiterveys

Digitaalinen terveys- ja hyvinvointiteknologia

Digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin alalla tapahtuu nopeita muutoksia. Teknologiat ja markkinat kehittyvät vauhdilla luoden painetta ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja. Kansainvälinen verkostoituneisuus ja yhteistyön vahvistaminen Suomessa ovat edellytyksiä vauhdissa pysymiselle.

Digiterveys-hanke luo edellytykset käynnistää osaamisverkosto (lyh. DTHOSVE) ja sen pitkäaikainen resursointi, ja siten nopeuttaa hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamista, kansainvälisesti rahoitettavien yhteishankkeiden luomista sekä rajat ylittävien tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien kasvua.

Hanke kokoaa yhteen yrityksille merkityksellisiä tukipalveluita, jotka vastaavat erityisesti yritysten digitaalisten ratkaisujen tuotekehitykseen ja markkinoille vientiin. Digitaalisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi mobiilisovellukset, digitaalinen terapia, etäteknologiat, tekoälyalgoritmeihin perustuvat tuotteet, virtuaalilasit ja robotiikka.

Hankkeen toteuttavat Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen korkeakoulusäätiö, Kuopio Health, ja Helsinki Partners Oy. Yhteistyökaupunkeja ovat pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja, Kuopio. Osapuolet luovat yhteisen toimintamallin, jolla vahvistetaan teeman tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian vetovastuuhanke

Toteutusaika: 1.9.2023-31.12.2024

Kokonaiskustannukset: 467 357 €

EAKR- ja valtion tuen määrä:  346 737 €

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Veera Virta,
veera.virta@oulu.fi
503409870

Vastuullinen johtaja Jarmo Reponen
jarmo.reponen@oulu.fi
0405412718

Muut vetovastuuteemat