Akkukemia

Suomi tavoittelee maailmanluokan tunnettuutta akkukemian osaajana. Osaamista ja yhteistyötä tarvitaan kansallisesti ja kansainvälisesti erityisesti hiilineutraalin sähköntuotannon toteutumiseksi. Akkukemian innovaatioita tarvitaan muun maussa akkujen keston parantamiseksi, raaka-ainesaatavuuden ratkaisemiseksi sekä sähkön varastoinnin kehittämiseksi.

Akkukemian vetovastuuhanke pohjautuu kansalliseen akkustrategiaan 2025. Kansallisen akkustrategian tavoitteina ovat osaamisen laajentaminen, vastuullisuuden edistäminen ja kilpailukyvyn vauhdittaminen. Suomi haluaa olla kansainvälisesti tunnustettu osaaja akkukemian arvoketjuissa.

Kotimaisen akkukemian osaamisen tuominen yhteen lisää kasvumahdollisuuksia kotimaassa ja avaa ovia kansainväliseen yhteistyöhön. Alan ekosysteemin kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys lisää investointeja, yritysten vetovoimaa ja työvoiman saatavuutta.

Hankkeen toteuttaa Kokkolan kaupunki yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toimivan Oulun yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa. Yhteistyökaupungit akkukemian vetovastuuhankkeessa ovat Vaasa, Pori, Turku, Lappeenranta, Jyväskylä ja Kuopio.

Hanketta viedään eteenpäin kolmen toimenpidekokonaisuuden avulla:

1) kansainvälisen akkukemian kärkiosaamisen vahvistaminen sekä vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisääminen

2) kansallisen ja alueellisen osaamisen vahvistaminen ja markkinointi

3) Teolliset palvelukonseptit akkukemian arvoketjussa

Lue lisää: Akkukemiasta kärkiala kaupunkien yhteistyöllä – Innokaupungit

Akkukemian vetovastuuhanke

  • Toteutusaika: 1.8.2023-31.7.2025
  • Kokonaiskustannukset: 259 188 €
  • EAKR- ja valtion tuen osuus:  194 390 €

Yhteystiedot

Hannu-Pekka Pukema
Projektipäällikkö, Kokkolan kaupunki
Hannu-Pekka.Pukema@kokkola.fi
040 8065912


Muut vetovastuuteemat