Liikkuvien työkoneiden kaksoissiirtymä (SIX-PoE)

Liikkuvien työkoneiden toimialalla on käynnissä kiihtyvä sähköistämisen murros. Kansallinen yritysklusteri (SIX Mobile Work Machines) on luonut pitkälle tulevaisuuteen katsovan kehittämisen tiekartan. Tiekartan tueksi kootaan yhteen kansallisesti ja kansainvälisesti parhaat osaajat ja tutkijat Tampereen yliopiston suunnitteleman kehittämisalustan
(Platform of Excellence) avulla.

Laajasti toimijoita yhdistävä alustamalli on uudenlainen tapa tuoda yhteen ja luoda erinomaista kansallisella ja globaalilla tasolla relevanttia tutkimusta ja koulutusta, joka houkuttelee uusia investointeja, osaajia ja toimijoita, sekä varmistaa suomalaisen työkoneteollisuuden kansainvälisen menestyksen jatkuvuuden.

Verkoston rakentamista edistetään kaksivuotisella Liikkuvien työkoneiden kaksoissiirtymä -hankkeella (SIX-PoE), jota vetävät Tampereen korkeakoulusäätiö ja Business Tampere.

Kansalliseen ydinverkostoon kuuluvat Tampereen lisäksi osaamiskeskittymät Lappeenrannasta, Turusta ja Vaasasta. Verkostoon valitaan lisäksi täydentäviä toimijoita.

Liikkuvien koneiden kaksoissiirtymä (SIX-PoE)

  • Toteutusaika: 1.11.2022 – 31.10.2024
  • Kokonaiskustannukset: 465 170 €€
  • EAKR- ja valtion tuen määrä: 348 870 €

Yhteystiedot:

Heini Wallander
asiakkuusvastaava, Business Tampere
heini.wallander@businesstampere.com
p. 040 735 5177


Matti Vilkko
professori, Tampereen yliopisto
matti.vilkko@tuni.fi
p. 040 833 2830


Muut vetovastuuteemat