Uleåborg

Utvecklingsspetsar i Innostaden Uleåborg är städernas digitalisering i en stadsmiljö i förändring, digitala lösningar inom välfärd och hälsa samt hållbar cirkulär ekonomi och rena lösningar.
Digitalisering i en stadsmiljö i förändring

Målet är att utveckla digitala lösningar för kommuninvånarnas och företagens dagliga behov och reproducerbara produkter för den internationella marknaden. Staden och övriga allianspartner stöder och påskyndar utvecklingen genom att erbjuda piloterings- och stadsutvecklingsmiljöer. Digitalisering i en stadsmiljö i förändring betyder i Uleåborg bland annat metacity, framtidens datanät, datarymder och autonoma apparater och fordon.

OuluHealth – Digitala lösningar inom välfärd och hälsa

Målet är att före år 2027 bygga upp Uleåborg till en attraktiv innovations-, forsknings-, testnings- och utvecklingsmiljö för tjänster inom virtuell hälsa och välfärd med starka nationella och internationella nätverk. Utvecklingen inom framtidens hälsoteknologi och service påskyndas i unika ramar genom att utnyttja och tillämpa 5G- och senare i framtiden också 6G-toppforskningsresultat samt smarta digitala hälso- och datalösningar.

Hållbar cirkulär ekonomi och rena lösningar

Vid främjande av cirkulär ekonomi grundar sig produktion och konsumtion allt mera på ansvarsfulla råvaror och förnybar energi samt på tjänster i stället för ägande. I Uleåborg fokuserar man speciellt på den nya generationens energiprodukter och -tjänster, nya lösningar för avfalls- och sidoströmmar, klimatneutralt stål, väteekonomi och vattenkompetens.

Dessutom stöder man i Uleåborg starkt tillväxten för affärsverksamhet som grundar sig på Uleåborgs innovationsallians OIA:s målområden, bland annat med tjänster för företagsekosystem och prognostisering, tjänster för kontinuerlig inlärning samt med aktiv startupverksamhet.

Uleåborgs innovationsallians OIA (på finska oulu.fi)
Uleåborgs ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:

Programchef Maria Vuorensola maria.vuorensola@businessoulu.com 040 760 1288