Tammerfors


Utvecklingsspetsar i innostad Tammerfors är Sustainable Industry X (SIX), byggnader, energi och infrastruktur samt digitala hälsolösningar.
Sustainable industry X (SIX)

Målet är teknologiskt föregångarskap, stärkt FoUI-verksamhet och omfattande utnyttjande av attraktivitet och kompetens inom branschen. Till åtgärderna hör utveckling och förankring av ett omfattande nationellt nätverk och en färdplan samt att utveckla ett nationellt ekosystem för smarta maskiner till internationell spets.

Byggnader, energi och infrastruktur

I Hiedanranta utvecklas innovationskluster i en hållbar bebyggd stadsmiljö. Genom att åstadkomma ett forsknings- och företagskluster som förenar energi-, byggnads- och IKT-sektorerna eftersträvas ambitiösa, klimatneutrala genomföranden.

Digitala hälsolösningar

Tammerfors har en mångsidig forsknings-, utvecklings- och testningsmiljö inom hälsobranschen samt ett stort affärsekosystem inom hälsoteknologi och biovetenskaper. Utnyttjandet av potentialen för hälsodata och kommersialisering av innovationer utvecklas.

Stärkande och förnyande av kompetensen i Tammerfors tillväxtekosystem kopplas som en del till genomförandet av AuroraAI-programmet. Med programmet skapas genom utnyttjande av artificiell intelligens förutsättningar för människocentrerad verksamhet. FoUI-plattformarna fungerar som ett av verktygen vid marknadsföring som riktas till globala kompetenskluster.

Tammerfors ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:
Regionutvecklingschef Jukka Järvinen, Jukka.Jarvinen@tampere.fi,
Specialsakkunnig Monna Salmi monna.salmi@tampere.fi, p. 041 730 5606