Valmista tuli: Innokaupunkien yhteinen vaikuttavuusmalli

08.02.2024 • Vaikuttavuus

Innokaupungit ovat rakentaneet viimeisen vuoden ajan yhteistä työkalua, vaikuttavuusmallia, tukemaan Innokaupunkien kehitystyötä paikallisesti ja kansallisesti.

Vaikuttavuusmallin tarkoitus on auttaa hahmottamaan monimutkaisia syy-yhteyksiä ja kaupunkien yhteistä suuntaa kokonaisvaltaisesti. Se myös tukee oppimista ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia.

Työtä vaikuttavuusmallin rakentamiseksi luotsasivat Kirsi-Maria Hyytinen ja Johanna Leväsluoto VTT:ltä. Innokaupunkien tekijät ovat työstäneet mallia alkuhaastatteluissa, niitä seuranneissa työpajoissa sekä vaikuttavuusklinikoilla. Työtä sparrasi kaupungeista ja Innokaupunkien kansallisesta sihteeristöstä koostunut asiantuntijaryhmä.

– Ekosysteemien kehittämiseen kohdistuu juuri nyt paljon huomiota, kun etsitään keinoja nopeampaan innovaatiovetoiseen kasvuun. Kumppanikaupungit osaamiskärkineen ovat siinä merkittävässä roolissa. Sekä kaupungeissa että kansallisella tasolla on tärkeää tietää kehityksen suunta ja vauhti, kertoo Mika Pikkarainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Pikkaraisen mukaan haasteena on ollut rakentaa yhteinen malli, joka sopisi kaikille kaupungeille ja tarjoaisi myös perustan ekosysteemisopimusten kansalliseen kehittämiseen. Nyt luotua vaikuttavuusmallia tullaan hyödyntämään myös keväällä käynnistyvässä ekosysteemisopimusten väliarvioinnissa.

– Malli tarjoaa laajemminkin eväitä TKI-toiminnan vaikuttavuuden arviointiin.

Strateginen vaikuttavuusarviointi

Vaikuttavuusmallia voi käyttää työkaluna ekosysteemin tavoitteiden asettamiseen. Se auttaa hahmottamaan, millaisia vaikutuksia kehittämistyö tavoittelee yhteiskunnan kestävyyden, alueen innovaatiokyvyn ja kasvun edellytysten parantamiseksi.

Vaikuttavuusmallin tukena on mittaristo, joka luo tilannekuvaa toteutuksesta. Mittaristoon kuuluu Innokaupungeille yhteisiä mittareita sekä jokaisen kaupungin itse valitsemia mittareita.

– Vaikuttavuudesta puhuttaessa on helppo hukkua teoriaan, malleihin ja usein epäselviinkin syy-seuraussuhteisiin. Kuitenkin työn ytimessä on tavoitteiden kirkastaminen, toiminnan seuraaminen joillain mittareilla ja jatkuva kehittäminen. Toivottavasti vaikuttavuuden malli auttaa ekosysteemien kehittäjiä myös kertomaan omasta työstään – ja erityisesti myös onnistumisista selkeämmin, pohtii Riina Niemi Innokaupunkien koordinaatiosta.

Vaikuttavuusmalli löytyy tänään julkaistavasta työkirjasta, joka sisältää myös osion ekosysteemityön vaikuttavuuspolun hahmottamiseksi ja tarinallistamiseksi sekä Future Radar -ennakointityökalun.

Vaikuttavuusmalli ja kaupunkien omien vaikuttavuuspolkujen hahmottaminen tukee osaltaan myös Innokaupunkien solmimien ekosysteemisopimusten toimeenpanon seurantaa.

Työkalun visuaalisen ilmeen on suunnitellut Pirita Tolvanen.


Lue myös VTT:n terveiset vaikuttavuusmallin valmistumisesta ja prosessista: BLOGI: Vauhtia vaikuttavuuteen – Innokaupungit

Jari Kolehmaisen (Tampereen yliopisto), Olli Voutilaisen (TEM) ja Nina Rautiaisen (Business Jyväskylä) kommentteja vaikuttavuusmallin valmistujaisissa 7.2.2024.

Materiaalit:

Innokaupunkien vaikuttavuusmalli: Valmis työkirja (pdf)
Innokaupunkien vaikuttavuusmalli: Valmis työkirja (ppt)

Q&A (työkirjan sparraus VTT, pdf)