Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen har fyra utvecklingsspetsar: smarta och hållbara stadslösningar, välfärd och hälsoteknologi, nya inlärningsmiljöer och digitala kompetenslösningar samt nya öppningar och allmän utveckling av ekosystem.
Smarta och hållbara stadslösningar

I samarbete mellan städerna, företag, högskolor och forskningsinrättningar utvecklas smarta och hållbara stadslösningar samt stärks innovations- och kompetenskluster. Utvecklingsarbetet resulterar i nya innovationer och lösningar, som stöder städerna att uppnå ambitiösa utsläppsminskningar och öppnar samtidigt nya affärsverksamhetsmöjligheter för företagen.

Välfärd och hälsoteknologi

Huvudstadsregionens städer har tillsammans med sina partner utvecklat utvecklings- och försöksmiljöer i anslutning till välfärd, hälsa och hälsoteknologi samt tjänster som stöder företagsverksamhet i initialskedet. Nya initiativ anpassas som en del till den befintliga verksamheten och utvecklingsprojekt kan kopplas mångsidigt till städernas olika tjänster, som fungerar som utvecklings- och försöksmiljöer.

Nya inlärningsmiljöer och digitala kompetenslösningar

I huvudstadsregionen har man i anslutning till skolor och andra inlärningsmiljöer utvecklat utvecklings- och försöksmiljöer som stöder branschföretagens FoUI-verksamhet. Inom temat stöds städernas och andra aktörers utvecklings- och försöksmiljöer samt utveckling av ny praxis i anslutning till digitala kompetens- och utbildningslösningar.

Målet för nya öppningar och allmän utveckling är att reagera på stigande trender och att stöda uppkomsten av sådana nya tillväxtbranscher och kluster som är svåra att förutspå. Utvecklingsarbetet gällande ekosystem hjälper till att reagera på förändringar i omvärlden.

HEVi – Helsinki + Espoo + Vantaa Innovations – HEVi är en plattform för världsomvälvande innovationer och nya tillväxtöppningar (på finska hevinnovations.fi)

Huvudstadsregionens ekosystemavtal (på finska tem.fi) 

Kontaktuppgifter:

PKS: Saana Rantsi saana.rantsi@hel.fi, puh. 040 1699392
Espoo: Pekka Enroth pekka.enroth@espoo.fi, puh. 050 352 0060
Helsinki:  Suvi Hänninen, suvi.hanninen@hel.fi, puh. 040 627 9213   
Vantaa:  Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo@vantaa.fi, puh. 040 5467418