Liikkuvat työkoneet pidetään kehityksen kärjessä tuomalla huippuosaaminen yhteen

Liikkuvien työkoneiden sähköistäminen on osa laajaa siirtymää kohti hiilineutraalia teollisuutta ja yhteiskuntaa. Suomalaiset alan yritykset haluavat pysyä mukana kansainvälisessä kilpailussa ja kehityksen kärjessä. Tampereen yliopiston eteenpäin viemä huippuosaamisen alusta tuo yhteen alan tutkimuksen ja uusimmat innovaatiot.

Suomessa on useita globaalisti toimivia edelläkävijäyrityksiä, jotka valmistavat liikkuvia työkoneita tai toimivat valmistajien teknologiakumppaneina. Liikkuvat työkoneet (off-road work machines) ovat renkailla tai telaketjuilla toimivia työkoneita, jotka toimivat ulkokäytössä esimerkiksi metsissä, kaivoksissa, satamissa ja kaatopaikoilla.

Toimialalla on käynnissä sähköistymisen ja digitalisaation murros, joka on paitsi välttämätön, myös valtava mahdollisuus suomalaiselle työkoneteollisuudelle ja teknologian kehittäjille.

– Sähköistäminen on yksi tehokkaimpia tapoja tehdä työskentelystä hiilineutraalia, kertoo professori Matti Vilkko Tampereen yliopiston automaatio- ja konetekniikan yksiköstä.

Liikkuvissa työkoneissa käytetään paljon samoja menetelmiä ja teknologioita kuin robotiikassa, ja liikkuvat työkoneet ovatkin eräänlaisia robotteja.

Sähköistäminen ja digitaalisuus tuovat uusia mahdollisuuksia. Sähköistäminen tarkoittaa muun muassa sitä, että fossiilisten polttoaineiden tankit korvataan akustoilla.

– Joissain sovelluksissa akut ja niiden lataaminen suoraan sähköverkosta on mahdollista tai jopa helpompaa kuin fossiilisen polttoaineen käyttö. Monissa tapauksissa akuston käyttö vaatii myös sähköverkon kehittämistä, kuten esimerkiksi kaivoksissa, Vilkko kertoo.

Joissain kohteissa sähkön saavutettavuus on Vilkon mukaan vaikeaa.

– Silloin kannattaa pohtia vetyä ja ammoniakkia vaihtoehtoisina energianlähteinä tulevaisuuden tarpeissa.

Osaamisverkosto tukee käytännössä koko toimialaa

Uudistumistyö vaatii tuekseen alan huippututkimusta. Tampereen yliopistolla kehitetty huippuosaamisen alusta, Platform of Excellence -alusta tuo yhteen tuoreimman osaamisen, joka on Vilkon edellytys sille, että suomalaiset yritykset pysyvät kehityksen kärjessä,

– Kun yritys on globaali markkinajohtaja alallaan, se tarkoittaa, että yritys on kehittänyt jotakin ja osaa joitakin asioita paremmin kuin muut. Markkinajohtajuuden säilyttäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa kehitystä. Hyvän perustekemisen lisäksi on osattava luoda uutta ja spesifiä huipputason osaamista.

Suomalainen liikkuvien koneiden toimiala on hyvin merkittävä. Suomessa toimii alan yritysten klusteri SIX Mobile Work Machines, joka on luonut kehittämisen tiekartan tulevaisuudennäkymien suuntaamiseksi.

– Platform on Excellence- alusta on erinomainen työkalu viedä asiaa eteenpäin, kehuu asiakkuusvastaava Heini Wallander Business Tampereelta.

Platform of Excellence -alusta kokoaa sekä tutkimuksen, opetuksen että alan tutkimuslaitteistoa koskevan osaamisen yhteen. Verkoston rakentamista edistetään kaksivuotisella Liikkuvien työkoneiden kaksoissiirtymä -hankkeella (SIX-PoE), jota vetävät Tampereen korkeakoulusäätiö ja Business Tampere. Lisäksi toiminnassa ovat mukana Tampereen yliopiston ja VTT:n lisäksi muun muassa Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, LUT-yliopisto, Savonian ja Turun ammattikorkeakoulu sekä Vaasan yliopisto.

– Kotimaisen osaamisen lisäksi hankkeessa etsitään kansainvälisiä partnereita ulkomaisista yliopistoista, Wallander kertoo.

Liikkuvien työkoneiden kaksoissiirtymä -hanke (SIX-PoE) on yksi Innokaupunkien vetovastuuhankkeista. Heini Wallander Business Tampereelta esitteli hanketta Seinäjoen-tapahtumassa.

Taustalla on paljon yhteistyötä

Kansallisessa liikkuvien työkoneiden yritysklusterissa on käynnissä lukuisia tutkimushankkeita. Uusi hanke tuo tähän oman lisänsä fasilitoimalla verkoston ja ekosysteemin toimintaa.

Taustalla on Heini Wallanderin mukaan pitkä historia yritysten omaa tekemistä ja yhteistyön kehittymistä, VTT:n fasilitoimaa työtä sekä muun muassa Business Tampereen aikaisempi hanke.

– Jotta alan koko potentiaali saadaan hyödynnettyä ja laaja kaksoissiirtymä toteutettua, on saatava mukaan koko Suomen verkosto ja huippuosaaminen.

Tiekartan julkinen sivusto: https://www.six.fi/mobile-work-machines

Kuva: Ponsse

Liikkuvien koneiden kaksoissiirtymä (SIX-PoE)

  • Toteutusaika: 1.11.2022 – 31.10.2024
  • Kokonaiskustannukset: 465 170 €€
  • EAKR- ja valtion tuen määrä: 348 870 €

Yhteystiedot

Asiakkuusvastaava Heini Wallander
heini.wallander@businesstampere.com
p. 040 735 5177
Business Tampere

Professori Matti Vilkko
matti.vilkko@tuni.fi
p. 040 833 2830
Tampereen yliopisto

Innokaupungit saivat vuonna 2022 kaksi miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston varoja ylialueellisiin vetovastuuteemoihin. Innokaupungit toteuttavat EU:n kestävää kaupunkikehittämistä Suomessa.

Liikkuvien työkoneiden kaksoissiirtymä on yksi Innokaupunkien kuudesta vetovastuuteemasta. Temaattinen yhteistyö tuo kaupunkien voimavaroja yhteen ja edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja kansainvälistä yhteistyötä ja investointeja. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavaa tutkimusta ja kokeiluita.

Innokaupungit ovat olemassa luodakseen ihmisille, yrityksille ja muille organisaatioille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää, tulla yhteen ja ideoida.