Sport Suomen visio: Paras liikunnan ja hyvinvoinnin tutkimus- ja bisnesosaaminen löytyy Suomesta

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion vetämässä verkostossa vahvistetaan niin datan kuin siitä tuotettavan tiedon hyödyntämistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Sport Suomi on myös yksi Innokaupunkien kuudesta vetovastuuhankkeesta.

Vähentynyt liikunnan määrä on esimerkki yhteiskunnallisesta ongelmasta, joka puhututtaa ja jota julkinen sektori pyrkii ratkaisemaan sektorit ylittävällä yhteistyöllä.

Käänne terveellisempään arkeen voi löytyä liikuntaan, urheiluun, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä datasta ja sen tutkimus- ja liiketoimintapotentiaalista. Jyväskylä, Lahti ja Kuopio ovat perustaneet Sport Suomi -verkoston, jossa vahvistetaan niin datan kuin siitä tuotettavan tiedon hyödyntämistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

– Sport Suomen kaupunkeja yhdistää palava halu viedä suomalaista osaamista maailmalle. Tarkoitus on avata markkinoita kotimaisille yrityksille, jotta ne pääsevät demonstroimaan omia palveluitaan. Me avaamme ikkunoita ja luomme luottamuksellisia yhteyksiä maailmalle, kertoo projektipäällikkö Nina Rautiainen Business Jyväskylästä.

Hyvinvointidataa halutaan hyödyntää ennen muuta ilmiötasolla. Esimerkiksi koululaisten liikkumista on seurattu kansallisilla Move!-mittauksilla. Liikuntatottumusten havainnointiin ja todentamiseen tarvitaan tutkimusta.

– Myös yritykset tarvitsevat varmistuksen sille, että tietty tuote osuu aitoon tarpeeseen, kertoo Rautiainen.

Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen suunnittelija Ilja Venäläisen mukaan liikuntadatan hyödyntämiseen liittyy tiettyjä ongelmakohtia, jotka vaativat ratkaisuja.

– On löydettävä keino hyödyntää yritysten keräämää tietoa julkisella sektorilla tietoturvallisesti. Laadimme selkeät säännöt ja pelikirjan datan käytölle innovaatiotoiminnassa.

Urheilukaupunkien hynttyyt yhteen

Jyväskylällä on pitkä historia ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin rakentamisessa ja liikuntaan ja urheiluun liittyvässä tutkimusosaamisessa. Myös Lahti ja Kuopio ovat vahvoja urheilukaupunkeja, joilla on pitkät talviurheilun perinteet ja suuria investointeja liikuntapaikkoihin ja -tapahtumiin.

Jokaisella kaupungilla on oma vahvuuksiinsa perustuva vastuualueensa verkostossa. Jyväskylä lähtee rakentamaan kansallista verkostoa, Kuopio keskittyy hyvinvointidatan mahdollisuuksien kehittämiseen ja Lahti kansainvälistymisen edistämiseen.

Sport Suomi -yhteistyön päätavoite on synnyttää liiketoiminnan kasvua kansainvälistymistä yhdistämällä kotimaisia verkostoja. Kotimaisen yhteistyön voima syntyy puolestaan resurssien ja verkostojen jakamisesta. Jyväskylällä on omat kontaktinsa; Lahdella omansa ja niin edelleen.

– Yhdessä tekemällä Suomi on vahvempi. Jos tehdään yksin, ei menestytä. Kansallisella yhteistyöllä pystymme edistämään koko Suomen kilpailukykyä. Olemme Sport Suomi, ei pelkkä Sport Lahti, sanoo kehitysjohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw Lahden kaupungilta.

Suomen maine kantaa kansainvälisillä vesillä 

Miten Sport Suomi eroaa esimerkiksi Team Finlandin ja Business Finlandin kansainvälistymistyöstä?

– Juuri kaupunkikytköksen takia. Kaupungit pystyvät antamaan ponnistuspohjaa ja auttamaan yrityksiä kotimaassa, Nina Rautiainen kertoo.

Yrityksiä halutaan myös houkutella ulkomailta Suomeen, sillä täällä on pulaa erityisesti keskisuurista yrityksistä, jotka työllistävät osaajia.

Suomen maine maailmalla perustuu Suomi-brändiin, kuten siihen, että Suomi on maailman onnellisin maa. Rautiaisen mukaan tämä on parasta mainosta Suomelle. Suomalainen osaaminen on arvostettua, mikä tuli esiin Jyväskylän vieraillessa jalkapallokaupunki Bilbaossa.

– Maailman luokan osaamiselle on kyllä kysyntää. Jyväskylän yliopistolla oli tarjolla sopivaa tutkimusnäyttöä, jolle on kiinnostusta Bilbaossa. Yhteistyö on nopeasti laajentunut myös muille sektoreille, ja olemme kokoamassa kiinnostuneita suorituskykyratkaisujen ja urheiluteknologian yrityksiä mukaan tuleviin tapaamisiin.

Kansainvälinen menestys vaatii Rautiaisen mukaan sitä, että maailmalle on lähdettävä. 

– Kansainvälistyminen ei tapahdu vain kotimaasta ja omasta toimistosta käsin. Kasvu vaatii rohkeutta ja taloudellista riskinottoa. Ja myös verkostopääomaa.

Suomalaisen kansantalouden näkökulmasta menestymisen ydin on Rautiaisen mukaan siinä, kuinka tehokkaasti osaamme kasvattaa pieniä kasvuyrityksiä suuremmiksi.

Uusien kasvun lähteiden löytäminen on myös yksi Innokaupunki-kokonaisuuden tavoitteista. Vaikka toiminta alkaa kolmen kaupungin voimin, verkoston halutaan leviävän laajemmalle.

– Työpaikat syntyvät kasvuyrityksiin, Rautiainen muistuttaa.


Sport Suomi

  • Toteutusaika: 1.4.2023 – 31.12.2024
  • Kokonaiskustannukset: 435 780 €
  • EAKR- ja valtion tuen osuus: 326 836 €

Yhteystiedot

Alisa Heikkinen
Projektipäällikkö, Sport Suomi -verkosto
Jyväskylän kaupunki
+358 406753066
alisa.heikkinen@jyvaskyla.fi

Juha-Matti Haapsaari
Projektipäällikkö, Sport Suomi -verkosto
Lahden kaupunki
+358 44 482 6904
juhamatti.haapsaari@lahti.fi

Ilja Venäläinen
Liikuntapalvelusuunnittelija
Kuopion kaupunki
044 718 2500
ilja.venalainen@kuopio.fi

Muita liikunnan ja urheilun kansallisia verkostoja

  • Lahti Region koordinoi Suomen suurimpien tapahtumakaupunkien verkostoa.
  • Hhub on liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin yhteisö ja ekosysteemi, joka kokoaa yhteen toimijoita eri puolilta Suomea sekä maailmalta.
  • LIUKAS on liikuntateknologian osaajien, urheiluseurojen ja liikuntatoimijoiden yhteis-kehittämisen kansallinen verkosto, jonka yhteisenä tavoitteena on saada lapset ja nuoret liikkumaan ja säilyttämään liikunta pysyvänä elämäntapana.

Innokaupungit saivat vuonna 2022 kaksi miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston varoja ylialueellisiin vetovastuuteemoihin. Innokaupungit toteuttavat EU:n kestävää kaupunkikehittämistä Suomessa.

Sport Suomi on yksi Innokaupunkien kuudesta vetovastuuteemasta. Temaattinen yhteistyö tuo kaupunkien voimavaroja yhteen ja edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja kansainvälistä yhteistyötä ja investointeja. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavaa tutkimusta ja kokeiluita. Innokaupungit ovat olemassa luodakseen ihmisille, yrityksille ja muille organisaatioille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää, tulla yhteen ja ideoida.

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen