S:t Michel

Utvecklingsspets i innostad S:t Michel är cirkulär ekonomi inom kommunalt vatten.

 I staden byggs ett kompetenscenter för blå bioekonomi – Blue Economy Mikkeli (BEM). Dess styrkor är energieffektiv behandling av kommunalt vatten och produktion av återvunnet vatten, avskiljning av värdefulla fraktioner för nyttoanvändning och avbrytande av cirkulationen av skadliga ämnen samt hållbart utnyttjande av slam.

Grunden för kompetenscentret BEM skapas av stadens nya avloppsreningsverk och dess FoUI-lokaler, LUT-universitetets och Sydöstra Finlands yrkeshögskolas FoUI-verksamhet samt väl utrustade laboratorier och pilotinrättningar. BEM kommer att erbjuda företagen möjligheter att testa sina apparater och lösningar tryggt i en äkta och modern reningsverksmiljö samt att skapa ny affärsverksamhet. Särskild uppmärksamhet fästs på främjande av digitalisering av vattenförsörjningen.

Kompetenscentret Blue Economy Mikkeli är en del av stadens strategiska utvecklingsplattform för cirkulär ekonomi, EcoSairila, som fokuserar på samhällets avfallsströmmar. Staden med sina partner erbjuder en plattform som företagen utnyttjar för att utveckla ny affärsverksamhet. Kompetenscentrets vision är att utvecklas till det nationellt mest kända och ett internationellt viktigt kluster inom vattenområdet, som producerar lösningar på världens vattenproblem.

Blue Economy Mikkeli (på finska ecosairila.fi)

Innostad S:t Michel (på finska mikkeli.fi)

S:t Michels ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:

Projektchef Juha Kauppinen, juha.kauppinen@mikkeli.fi, puh. 040 162 6894