Jyväskylä

Utvecklingsspetsar i innostad Jyväskylä är motion, hälsofrämjande och välfärd samt förnybar industri.
Ihmisiä lenkillä pururadalla.

Visionen är att skapa bättre förutsättningar för växande affärsverksamhet inom motion, hälsofrämjande och välfärd i Finland samt att lösa samhällsutmaningar och främja mänsklighetens välfärd. Aktörerna inom branschen kopplas till det verksamma internationella värdenätverket och tankeledarskap inom välfärd förankras i Finland.

I Jyväskylä skapas till år 2027 en fysisk och digital försöks- och innovationsmiljö för motion, hälsofrämjande och välfärd, som stärks genom utvecklingsåtgärder som stöder kommersialisering av innovationer samt med hjälp av innovativa offentliga anskaffningar.


Hållbar stadsutveckling – Ekosystemavtal | Jyväskylä.fi (på finska jyvaskyla.fi)


Jyväskyläs ekosystemavtal (på finska tem.fi) 

Kontaktuppgifter:
Elinkeinojohtaja Anne Sandelin anne.sandelin@jyvaskyla.fi, puh. 0405819958