Björneborg

Utvecklingsspetsar i innostad Björneborg är teknologimetaller och cirkulär ekonomi samt automation och robotik.

Björneborgsregionen är internationellt känd för sin kompetens inom dessa områden. Metallförädling och tillverkning av metallprodukter samt maskiner och anordningar är stöttepelare för områdets ekonomi. Automatik- och robotikkompetensen möjliggör för sin del internationell tillväxt för teknologiindustrin.

Teknologimetaller och cirkulär ekonomi

Den lokala kompetensen främjas genom att öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten med målet att skapa en internationellt intressant och konkurrenskraftig investeringsmiljö.
Man vill ha startupföretag som en del av innovationsekosystemet och Björneborgs industri ska göras utsläppsfri. Målet är att bilda ett internationellt ansett forskningsekosystem före år 2027.

Automaatio ja robotiikka

Björneborgsregionens växande företagskluster inom automation, robotik och artificiell intelligens erbjuder lösningar bredbasigt på samhällets alla nivåer och inom alla sektorer. Björneborgsregionen görs med hjälp av tillämpande forskning och företagsexempel till ett europeiskt centrum med Industri 4.0-tema, där det finns referensobjekt på internationell nivå och toppkompetens för tillämpning av lösningar inom automations- och robotikbranschen.

Ekosystemavtal (på finska pori.fi)

Björneborgs ekosystemavtal (på finska tem.fi) 

Kontaktuppgifter:

Intressegruppschef Janne Vartia, janne.vartia@pori.fi, puh. 044 701 1191
Specialsakkunnig Teemu Heino, teemu.heino@pori.fi, puh. 044 701 8303