Åbo

Utvecklingsspetsar i innostad Åbo är förnybar industri och Life Science-branschen.
Förnybar industri

Stenfoten för verksamheten inom Tech Campus-ekosystemet är fyra högskolors, Åbo universitets, Åbo Akademis, Åbo yrkeshögskolas och yrkeshögskolan Novias, strategiska forsknings- och utbildningssamarbete. Åbo stad och Turku Science Park Oy stöder verksamheten.
Åboregionen är det viktigaste produktionsklustret inom finsk offshoreindustri. Åbo bildar också mera omfattande ett ledande kluster för teknologiindustri, där man på ett aldrig förut skådat sätt förenar artificiell intelligens, robotik samt automation.
Cirkulär ekonomi och resurssmarta lösningar utvecklas som regionalt samarbete i Åboregionen. En speciellt växande spets är utvecklingsprojekt i anknytning till väte. Regionen fungerar också som lokomotiv i mobilitetsekosystemet som byggs upp i Finland, vars fokus är elektrifiering.
Inom spetsområdet Clean ligger styrkorna i batteriåtervinning, innovativa bioprodukter och bioförädling (textiler, bioråvaror), offshoreindustrins miljöteknologi, energilösningar inom cirkulär ekonomi och processautomation samt datasystem.

Life science

Åbo är det starkaste kompetensklustret och föregångare inom affärsverksamhet inom Life Science i Finland. Tyngdpunkter för smart specialisering i området är läkemedelsutveckling, diagnostik och hälsoteknologi.

Områdets högskolor bildar ett mångsektoriellt ekosystem inom hälsovårds- och socialbranschen, biomedicin och hälsoteknologi, Health Campus, som utvecklar forsknings-, undervisnings- och innovationsverksamhet samt affärsverksamhet för att främja befolkningens hälsa och välfärd.

Åbos ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:

Kontaktchef Anna Kivinen, anna.kivinen@turku.fi puh. 040 652 9765