Tätä painotamme Innokaupunkien hauissa

25.04.2023 • Rahoitus
Miten ekosysteemisopimusten rahoitus eroaa muusta EAKR:stä? Keskustelimme Innokaupunkien rahoituksen pääpiirteistä Rahoitusklinikalla 13.4.

Kannattaako hankkeelle hakea rahoitusta ekosysteemisopimuksen hausta vai yleisen EAKR:n hausta, saattaa moni pohtia. Hankkeita sparraavat rahoittajat ja kaupunkien koordinaattorit miettivät puolestaan, miten selventää rahoituksen erot ja yhtäläisyydet ja ohjata hankeideat ja niiden toteuttajat oikean rahoituksen äärelle.

Ekosysteemisopimuksiin on määritelty kaupunkien strategiset painopisteet. On totta, että maailma muuttuu ja resilienssiä tarvitaan, mutta rahoituksen ja toiminnan vaikuttavuus tulee strategisten painopisteiden noudattamisesta. Kaupungin näkökulmat ja tarpeet on tuotava rahoitushaussa esiin.

Innokaupunkien hankehauissa etsitään rohkeita ja ketteriä avauksia, jäävuoren huippuja. Rahoitus mahdollistaa nopeiden, pienehköjen ryhmähankkeiden opettelun. Rahoituksen on tarkoitus toimia myös välineenä seudullisten toimijoiden verkostoitumiseen ja avoimeen portfoliotyöskentelyyn.

Innokaupunkien toiminnassa korostuu alueellinen koordinointi. Tavoitteena on edetä kohti kansainvälistä rahoitusta ja verkostoja.

Kaikki artikkelit