Detta betonar vi i anknytning till ansökningar för Innostäder

02.05.2023 • Finansiering
Hur skiljer sig finansieringen av ekosystemavtalen från övrig ERUF? Vi diskuterade om de huvudsakliga dragen för Innostädernas finansiering under Finansieringskliniken.

Många funderar eventuellt över om det lönar sig att ansöka om finansiering för ett projekt via ansökningen för ekosystemavtal eller den allmänna ERUF:s ansökningen. Finansierare som sparrar projekten och städernas koordinatorer funderar å sin sida över hur man kunde förtydliga skillnaderna och likheterna mellan finansieringsalternativen och styra projektidéerna och deras ledare i riktning mot rätt finansieringsalternativ.

Städernas strategiska tyngdpunkter är definierade i ekosystemavtalen. Det stämmer att världen förändras och det behövs en viss grad av flexibilitet men finansieringens effektivitet bygger på att man följer de strategiska tyngdpunkterna. Städernas perspektiv och behov måste föras fram då man ansöker om finansiering.

Inom ramarna för Innostädernas projektansökningar letar man efter modiga och flexibla öppningar, toppar på isberg. Finansieringen gör det möjligt att verkställa inlärning av snabba, småskaliga grupprojekt. Finansieringen har även som syfte att fungera som ett redskap för nätverksbygge mellan de regionala aktörerna och portföljarbete.

I Innostädernas arbete framhävs den regionala koordineringen. Målet är att röra sig i riktning mot internationell finansiering och internationella nätverk.

Kaikki artikkelit