Villmanstrand

Utvecklingsspets i innostad Villmanstrand är grön elektrifiering.

Grön elektrifiering främjas genom att stärka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och genom att starta betydande gemensamma investeringsutvecklingsplattformar i anslutning till temat i Villmanstrand-Imatraregionen. Tillsammans med städerna fungerar när det gäller att öka affärsverksamheten som starka lokomotiv LUT-universitetet, som bedömts höra till världstoppen, och dess energikompetens samt företagsnätverket Greenreality Network.

Med avtalet eftersträvas en betydande ökning av affärsverksamheten i Finland inom grön elektrifiering och samtidigt en start för ny slags affärsverksamhet. Visionen är att göra Finland och Villmanstrand-Imatraregionen till ett innovationskluster inom grön elektrifiering fram till år 2027.

Imatra är med i Villmanstrands ekosystemavtal.

Kärnan för det regionala ekosystemavtalet är energi- och miljönätverket Greenreality Network.

Villmanstrands ekosystemavtal (på finska greenreality.fi)

Villmanstrands ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:

Utvecklingsdirektör Markku Heinonen, markku.heinonen@lappeenranta.fi, 040 5811998