Idrottsteknologi Vuokatti

Idrottsteknologienheten (JYU-Vuokatti) är en del av Jyväskylä universitets idrottsvetenskapliga fakultet. Idrottsteknologienheten är specialiserad på multivetenskaplig och tillämpad idrottsbiologiforskning samt på magisters- och doktorsutbildning i idrottsteknologi.

Kuva: Jyväskylän yliopisto

Med hjälp av idrottsteknologi söker man lösningar i syfte att förena teknologisk kompetens med biomekanik-, fysiologi- och träningskompetens för att främja prestations- och funktionsförmågan och hälsan. Tillämpningsområden är bland annat tävlings- och elitidrott, konditionsidrott och hälsomotion, idrott eller rehabilitering för specialgrupper. Idrottsteknologi omfattar också analysprogram och hjälpmedelsteknologi.

Enhetens verksamhet i Vuokatti inleddes år 2004 och numera finns lokalerna i teknologicenter Snowpolis. På forskningssidan har enheten specialiserat sig på tillämpad forskning som utnyttjar teknologi inom nordiska skidgrenar. Idrottsteknologienheten har ett starkt nationellt och internationellt forsknings- och utvecklingsnätverk i och med vilket flera internationella vetenskapliga kongresser har ordnats i Vuokatti. Enhetens chef är professor Vesa Linnamo.

Samarbete på många olika håll

JYU-Vuokatti har flera lokala, nationella och internationella partner. Speciellt när det gäller idrotten är de viktigaste partnerna idrottsinstitutet i Vuokatti, olympiska träningscentret Vuokatti-Ruka, idrottsakademin Vuokatti-Ruka och toppidrottsinstitutet KIHU samt Finlands olympiska kommitté och Finlands skid- och skidskytteförbund. Internationellt fungerar JYU-Vuokatti aktivt i organisationen International College of Science and Skiing och utför forskningssamarbete med flera olika universitet, av vilka de viktigaste just nu är Göteborgs universitet och Mittuniversitetet i Sverige och Balgrist University Hospital i Schweiz.

JYU-Vuokatti hör till Kajanas universitetscenter som koordineras av Uleåborgs universitet och där utöver Jyväskylä universitet också Östra Finlands och Lapplands universitet verkar inom överenskomna ansvarsområden. JYU-Vuokatti är också en del av det lokala Centre for Measurement and Information Systems – CEMIS-nätverket, där andra aktörer är Uleåborgs universitets mätteknikenhet MITY, Kajanas yrkeshögskola, Teknologiska forskningscentralen VTT och centret för IT-expertis CSC.

Viktigaste offentliga aktörer är Sotkamo kommun, Kajanalands förbund, Kajanalands närings, trafik- och miljöcentral samt undervisnings- och kulturministeriet.

Kajana