Liikuntateknologia Vuokatti

Liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti) on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellistä tiedekuntaa. Liikuntateknologian yksikkö on erikoistunut monitieteelliseen ja soveltavaan liikuntabiologian tutkimukseen sekä liikuntateknologian maisteri- ja tohtorikoulutukseen.

Kuva: Jyväskylän yliopisto

Liikuntateknologialla etsitään ratkaisuja yhdistää teknologinen osaaminen biomekaniikan, fysiologian, ja valmennuksen osaamiseen edistämään suoritus- ja toimintakykyä sekä terveyttä. Sovellusalueina ovat mm. kilpa- ja huippu-urheilu, kunto- ja terveysliikunta, erityisryhmien liikunta tai kuntoutus. Liikuntateknologia käsittää myös analysointiohjelmat ja apuvälineteknologiat.

Yksikön toiminta Vuokatissa käynnistyi vuonna 2004, ja nykyisin tilat sijaitsevat teknologiakeskus Snowpoliksessa. Tutkimuspuolella yksikkö on erikoistunut etenkin pohjoismaisten hiihtolajien soveltavaan ja teknologiaa hyödyntävään tutkimukseen. Liikuntateknologian yksikkö omaa vankan kansallisen ja kansainvälisen tutkimus- ja kehitysverkoston, jonka myötä Vuokatissa on järjestetty useita kansainvälisiä tieteellisiä kongresseja. Yksikön johtajana toimii professori Vesa Linnamo.

Yhteistyötä monilla eri tahoilla

JYU-Vuokatilla on runsaasti paikallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä kumppaneita. Erityisesti urheiluun liittyen tärkeimpiä kumppaneita ovat Vuokatin Urheiluopisto, Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia ja Huippu-urheilun instituutti KIHU sekä Suomen Olympiakomitea ja Suomen hiihto- ja ampumahiihtoliitto. Kansainvälisesti JYU-Vuokatti toimii aktiivisesti International College of Science and Skiing järjestössä ja tekee tutkimusyhteistyötä usean eri yliopiston kanssa, josta tärkeimpiä ovat tällä hetkellä University of Gothenburg, Sweden, Mid Sweden University ja Balgrist University Hospital, Switzwerland.

JYU-Vuokatti kuuluu Oulun yliopiston koordinoimaan Kajaanin yliopistokeskukseen, jossa toimivat Jyväskylän yliopiston lisäksi Itä-Suomen ja Lapin yliopistot sovituilla vastuualueilla. Lisäksi JYU-Vuokatti on osa paikallista Centre for Measurement and Information Systems – CEMIS verkostoa, jossa muina toimijoina ovat Oulun yliopiston Kajaanin mittaustekniikan yksikkö MITY, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

Julkisista toimijoista keskeisimpiä ovat Sotkamon kunta, Kainuun Liitto, Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kajaani