Kajana

Utvecklingsspetsar i Innostaden Kajana är mätteknik och mätningar samt högpresterande datasystem, artificiell intelligens och datacentraler.

Foto: CSC
Mätteknik och högpresterande datasystem är Kajanaregionens styrkor

Innovationsekosystemets historia som baserar sig på mätteknologi sträcker sig i Kajana femtio år tillbaka, då Kajaani Oy som tillverkade papper, trävaror och cellulosa, började med elektronikproduktion bland annat för sensor- och automationsteknologin inom pappersindustrin. Under årtiondenas lopp utvecklades i regionen forskning, utveckling och företagsverksamhet inom mätteknologi. Kajanas näringspolitiska val har stött uppkomsten och utvecklingen av ett kluster.

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) grundades år 2010 för att stärka kompetensen och samarbetet inom mätteknologin i Kajanaregionen. CEMIS är ett för Uleåborgs och Jyväskyläs universitet, Kajanas yrkeshögskola, VTT och CSC gemensamt avtalsbaserat forsknings- och utbildningscenter, som är specialiserat på mät- och datasystem. Huvudsakliga målområden är mätnings- och testningslösningar för cleantechsektorn och för behov inom motion och idrott, toppidrott, välfärd och hälsovård samt utveckling av ny affärsverksamhet. Forskning bedrivs i samarbete med industrin, företagen och kommunerna. Forskning och utveckling inom toppidrott och motion och idrott bedrivs huvudsakligen i Vuokatti, Sotkamo, där Jyväskylä universitets enhet för idrottsteknologi finns. Sotkamo är med i Kajanas ekosystemavtal.

Inom cleantechsektorn har CEMIS stark kompetens i lösningar för onlinemätningar inom processindustrin i synnerhet inom bioekonomi- och gruvbranschen samt miljömonitorering. Då det gäller motion och idrott, toppidrott, välfärd och hälsovård utnyttjas i synnerhet nya sensorlösningar samt spel- och simulatorlösningar
Utnyttjandet av data, dataanalys och artificiell intelligens ökar kraftigt. CEMIS har en viktig roll i Kajanas dataekosystem, dit bland annat LUMI EuroHPC-datacentret hör och där en av världens effektivaste superdatorer finns.

Kajanas datacenter – CSC Company Site (på fi/en)
LUMI (csc.fi)

Idrottsteknologienheten (JYU-Vuokatti)

Kajanaregionens innovationsekosystemavtal | Kajana (på finska kajaani.fi)

 Kajanas ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:

Direktör Niina Ahtonen, CEMIS Centre for Measurement and Information Systems,
niina.ahtonen@cemis.fi, p. 040 0947118.
Utvecklingsdirektör Risto Hämäläinen, risto.hamalainen@kajaani.fi, p. 044 710 0217