Presidenten belönade EnergyVaasa

Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.

Neural DSP Technologies, som utvecklar och tillverkar mjukvara och utrustning för digital ljudbehandling, tilldelas som 2023 års uppstartsföretag och Kuusakoski Group, en koncern inom återvinnings- och gjuteribranschen, får utmärkelsen årets tillväxtföretag. AGCO-koncernen utnämndes till årets långvariga internationella investerare. Årets samfundspris ges till EnergyVaasa.

EnergyVasa-varumärket förvaltas av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Teknologicentrum Merinova. EnergyVaasas Communications & Brand Manager Kristoffer Jansson gläder sig åt priset:

– Republikens presidents internationaliseringspris är en fin utmärkelse för det arbete som utförs i var och en av de 180 företag i klusteret med alla deras cirka 13 000 anställda. Grattis får alltså riktas till alla dem som i Vasaregionen varje morgon ger sig ut för att arbeta i klusterföretag för att rädda världen, betonar Jansson.

– I Vasaregionen kan man samarbeta, för även om företagen delvis konkurrerar med varandra, innoverar och utvecklar de samtidigt nya energieffektiva lösningar som främjar uppnåendet av globala klimatmål och skapar också en betydande andel av Finlands teknologiexport, påminner verkställande direktör Stefan Råback, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Läs artikeln: EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation | Vaasa

Utvecklingsspetsar i innostad Vasa