Metsäinnovaatioleiri: Globaalit metsähaasteet ratkaistaan yhdessä

Joulukuun puolivälissä Pohjois-Karjalassa järjestettiin metsäinnovaatioleiri, joka kokosi Joensuuhun Euroopan Unionin päättäjiä ja vaikuttajia sekä maakuntien ja kaupunkien johtajia. Tapahtuman yhteydessä keskusteltiin muun muassa metsien tilasta, biotaloudesta ja metsien monipuolisesta käytöstä. Osallistujia oli Suomesta, Virosta, Italiasta, Hollannista, Portugalista, Ruotsista ja Irlannista.

Paneelikeskustelussa pureuduttiin kestävään metsätalouteen ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen. Viimsin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jan Trei totesi, että metsät esimerkiksi Suomessa ovat suurelta osin yksityisten metsänomistajien omistuksessa.

– On erityisen tärkeää saada aikaan tasapaino muun muassa metsänomistajien, kuntien, paikallisten ihmisten ja liiketoiminnan kanssa. Yhteisymmärrys metsien hyödyntämisestä ja niiden vaalimisesta on kasvanut entistä suurempaan rooliin, hän muistuttaa.

– Alueilla, kunnilla ja paikallisilla metsänomistajilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen seurauksiin varautumisessa, kuten älykkään metsäsuunnittelun, uusien teknologioiden ja liiketoimintojen käyttöönotossa, hän korostaa.

Uusien toimintatapojen omaksuminen vaatii tiedon jakamista eri alueiden ja maiden välillä, ja esimerkiksi Viro ja Suomi voivat Trein mukaan oppia toisiltaan.

Poliitikko Åsa Ågren Wikström totesi, että Ruotsin ja Suomen samankaltaisuus metsiin liittyvissä kysymyksissä luo hyvän pohjan yhteistyölle. Sekä Suomessa että Ruotsissa metsää on aina ollut paljon ja ihmisten metsäsuhde on vahva, mutta toisaalta metsä on totuttu ottamaan itsestäänselvyytenä.

– Yhteiseen keskusteluun tulee nostaa se, voimmeko jatkaa niin kuin olemme aina tehneet. Kun päätöksenteossa tehdään uusia linjauksia ja metsäala on muutoksen edessä, on muistettava, että yksi tapa ei sovi kaikille EU-tasolla, Ågren Wikström muistuttaa.

– Euroopassa maantieteellisestikin metsät ovat hyvin erilaisia ja eri mailla ja alueilla on omat lähtökohdat, tarpeet ja ongelmat. Tästä syystä kouluttaminen ja tiedonjako on tärkeää. Tutkimuksen ja liiketoiminnan yhdistämisen myötä syntyvät innovaatiot voivat vastata moniin eri tarpeisiin, Ågren Wikström toteaa.

Lue koko juttu Globaalit metsähaasteet ratkaistaan yhdessä | Joensuun Uutiset

Innokaupunki Joensuun kehittämisen kärjet.