Rovaniemi

Utvecklingsspetsar i innostad Rovaniemi är arktisk turism och framtidens välfärdstjänster och avståndshantering. 
revontulia ja talvinen joki
Rovaniemen kaupunki/ Jani Ylinampa

Utvecklingsområdena har valts i samarbete med områdets högskolor och näringslivets specialsakkunniga. Servicedesign, internationalism, nya affärsverksamhetsekosystem och utvecklingsplattformar samt stärkande av kompetens är genomskärande utvecklingsåtgärder.

Målet är att de lappländska turistföretagen år 2027 ska vara ledande experter på digital marknadsföring och att en betydande del av turistcentren är klimatneutrala. Att få certifikatet Sustainable Travel Finland till Rovaniemi och så många andra turistcenter i Lappland som möjligt är ett av målen.

Dessutom har Rovaniemi år 2023 ett utarbetat och genomförandeklart program för hållbar utveckling inom turism, där man förutom ekologisk, social och kulturell hållbarhet beaktar invånarnas behov samt utveckling av åretruntturismen. Inom turismen pågår redan internationella projekt som genomförs av organisationer som deltar i innovationsverksamheten.

Lapin materiaalipankki / Simo Vilhunen

I framtidens välfärdstjänster ser man potential i fråga om uppkomsten av nya affärsverksamhetsmöjligheter i en verksamhetsmiljö, där särdragen är arktiska förhållanden, långa avstånd, åldrande befolkning samt liten befolkningstäthet.

Forsknings- och innovationsverksamhet i anslutning till välfärdstjänster är i synnerhet gällande motion och idrott på internationell nivå. I målhelheten gällande välfärdstjänster och avståndshantering främjas lösningar som stöder hälsa, funktionsförmåga och välfärd i samhällen med långa avstånd genom att utnyttja teknologistödda servicelösningar (distansvård och -rehabilitering) samt möjligheterna som sociala innovationer erbjuder.

Innostad Rovaniemi (på finska rovaniemi.fi)
Rovaniemis ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:

Utvecklingschef, Pirjo Kutinlahti pirjo.kutinlahti@rovaniemi.fi, puh. 040 4837974