Jyväskylä vetovastuuseen kansallisesta Sport Suomi -verkostosta

Kaksi ihmistä kuvassa
Jyväskylä vetovastuuseen kansallisesta Sport Suomi -verkostosta

Jyväskylän vetämä Sport Suomi on yksi Innokaupunkien kansallisista vetovastuuhankkeista. Sport Suomi vahvistaa erityisesti alueiden välistä liikuntadatan hyödyntämistä. Vetovastuuhankkeella vahvistetaan alueiden keskinäistä osaamista ja yhteiskehittämistä sekä lisätään alan kansainvälistä näkyvyyttä. Jyväskylän lisäksi Lahti ja Kuopio ovat mukana toteuttamassa vetovastuuhanketta.

Hankkeen osaamisverkoston avulla kehitetään liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialojen liiketoimintaedellytyksiä sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Liikunta- ja hyvinvointidatan laajemmassa hyödyntämisessä on mahdollisuuksia tiedolla johtamisen, tutkimus- ja kehitystoiminnan ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaksivuotisen hankkeen aikana selvitetään datan hyödyntämisen reunaehtoja, mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia yritysten, korkeakoulujen ja kaupunkien kesken.

Lue lisää Business Jyväskylän sivuilta. 

Kaikki artikkelit